TRV:04456

ID TRV:04456
Bok 532
Kapittel 12
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ballastrensing bør utføres når pukkprøver viser at masse av nedknust materiale (0/22,4 mm) overstiger 30% av prøvens totale masse.
  • Unntak: På Ofotbanen bør ballastrensing utføres når pukkprøver viser at masse av nedknust materiale (0/16 mm) overstiger 18 % av prøvens totale masse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 530_2022_Endringsartikkel_1687
Relatert krav
Opprettet
Referanse ERRI rapport D182
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon