532 2022 Endringsartikkel 1412

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1412
Forslagsdato 04.05.2016
Forslagsstiller Frode Teigen
Klassifisering Nytt krav
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Sporveksler
Avsnitt Nytt vedlegg
Forslagstekst Det mangler inspeksjonsrapport for sporveksel med bevegelig kryss. Det bør utarbeides nytt vedlegg med inspeksjonsrapport som bygger på eksisterende inspeksjon av enkle veksler med fast kryss og trafikverkets Besiktningsrapport for Enkel växel med rörlig korsningsspets.
Referansedokumenter

Skjema kontroll av veksel med rørlig kryss.pdf

2 Systemdefinisjon

Et skinnekryss med bevegelig krysspiss i en sporveksel har ikke et føringsløst parti som i et fast skinnekryss. Hjulpasseringen mellom vingeskinne/mangankrybben og krysspiss vil være ubrutt, og de nedbrytende slagene som oppstår i skinnekryss med fast krysspiss, vil derfor ikke forekomme. Bevegelig krysspiss sikrer en god og stabil føring av hjulet gjennom skinnekrysset og hindrer at flensen kan komme på feil side av krysspissen med påfølgende avsporing.

Innføring av flere krav med toleranser og regler for inspeksjon/tilstandskontroll for skinnekryss med bevegelig krysspiss, vil sikre funksjonen, dvs. at den bevegelige krysspissen ligger riktig i forhold til mangankrybbe og vingeskinne, samtidig som oppetiden for skinnekrysset øker.

Sporveksler med grunnradius 1200 m eller større og sporveksler med hastighet større enn 250 km/h, skal ha skinnekryss med bevegelig krysspiss, men det brukes også i mindre sporveksler. Skinnekryss med bevegelig krysspiss bør anvendes for alle sporvekseltyper på følgende steder:

  • I spesielt støyutsatte områder
  • På baner med aksellaster over 22,5 tonn
  • På baner med høy trafikkbelastning (> 10 MGT/år)
  • I sporveksler med hastighet over 130 km/h

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten vil øke med flere krav og måleverdier i sporkryss med bevegelig krysspiss, samtidig som regler for inspeksjon og tilstandskontroll beskrives bedre og mer utførlig. Oppfølgingen av sporkrysset vil bli mer detaljert og lettere å følge opp, slik at svikt unngås.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten vil øke, fordi krav og toleranseverdier blir flere, samtidig som inspeksjon og tilstandskontroll for den bevegelige krysspissen blir bedre beskrevet en tidligere. Dermed sikres at den fungerer som den skal, og tilgjengeligheten forbedres.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet påvirkes ikke, men oppfølgingen av nødvendig vedlikehold blir bedre og enklere.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten vil øke, fordi bedre oppfølging av skinnekrysset med bevegelig krysspiss vil bli bedre og reduserer faren for sikkerhetskritiske feil som kan føre til avsporinger.

3.5 L - levetid og kapasitet

Forventet levetid vil øke, fordi bedre kontroll og oppfølging av skinnekrysset med bevegelig krysspiss vil sørge for at nødvendig vedlikehold blir utført, så komponentene får forlenget levetid.

Kapasiteten vil øke, fordi oppetid og robusthet for skinnekrysset vil bli bedre. Dette gir mindre feil og behov for utskifting, dvs. færre arbeider som reduserer sporets kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Økonomisk vil det være fordelaktig med flere krav til og nye regler for tilstandskontroll av skinnekryss med bevegelig krysspiss, fordi det vil redusere nedbrytningen og forlenge levetiden til skinnekryssene. I praksis vil det si at de kan tåle større trafikkbelastning før utskifting.

3.7 K - klima og miljø

Ingen innvirkning på klima.

Positiv innvirkning på miljø, fordi bedre vedlikehold av skinnekryss med bevegelig skinnekryss, vil redusere støy og vibrasjoner i grunnen.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

  1. Teknisk regelverk Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler
  2. Trafikverket, BVH 523.300 - EKR - Korsning med rörlig spets, Hantering, tilståndskontroll och underhåll 01.04.2015 (https://trv.banenor.no/w/images/0/04/TDOK_2014-0551_BVH_523.300_-_EKR.pdf)

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Bane NOR får flere og flere skinnekryss med bevegelig krysspiss. Teknisk regelverk for vedlikehold av dem er i dag ganske "tynt". Det trengs flere klare toleransekrav og beskrivelse av inspeksjon for skinnekryss med bevegelig krysspiss, slik forslagsstiller foreslår. Oppdaterte krav og beskrivelse av tilstandskontroll for denne typen skinnekryss vil forbedre tilstanden og funksjonen, samt forlenge levetiden til dem.

Følgende endringer anbefales:

I Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/2.3.1.1 "Skinnekryss med bevegelig krysspiss" er foreslåtte nye krav vist i vedlagt pdf-fil Overbygning_Vedlikehold_Sporveksler_2311_og_2421 med rød tekst.

I Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/2.4.2 Sporvidde i kryssparti er det foreslått et nytt avsnitt 2.4.2.1 "Sporvidde ved bevegelig krysspiss" som også vises i pdf-fil Overbygning_Vedlikehold_Sporveksler_2311_og_2421 med rød tekst.

I Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg "Beskrivelse av vedlikeholdstiltak i sporveksler"/1 "Forebyggende vedlikehold" er det foreslått to nye avsnitt 1.5 "Bevegelig krysspiss" og 1.5.1 "Sliping av bevegelig krysspiss", se vedlagt pdf-fil 20220125_Overbygning_Vedlikehold_Sporveksler_Vedlegg_Beskrivelse_av_vedlikeholdstiltak_i_sporveksler_15_og_151.

I Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler er det foreslått et helt nytt vedlegg "Tilstandskontroll av bevegelig krysspiss" som vises i pdf-fil 20220125_Overbygning_Vedlikehold_Sporveksler_Vedlegg_Tilstandskontroll_av_bevegelig_krysspiss.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2022 kl. 14:04 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 09:53 (CET) OK --Nerbre (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 13:20 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 3. feb. 2022 kl. 09:03 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 18:58 (CET)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2022 kl. 23:13 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!