532 2023 Endringsartikkel 3565

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3565
Forslagsdato 24.02.2023
Forslagsstiller Gunnar Eskildsen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Skinner
Avsnitt Vedlegg/Katalog_over_feil_og_brudd_i_skinner/213_Vertikale_sprekker
Forslagstekst Forslag til endring/diskusjon:

For 213 står det i dag: Skinner med brudd eller gjennomgående sprekk (synlig på overflate og i overgang steg/hode) Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner Synlig sprekk med lengde > 100 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest Usynlig sprekk med lengde > 500 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest Synlig sprekk med lengde 50 - 100 mm Gruppe 2a – ta ut feilen Usynlig sprekk med lengde 250 - 500 mm Gruppe 2a – ta ut feilen Usynlig sprekk med lengde 50 - 250 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

Jeg foreslår å droppe 2b, da vi ved oppdagelse av slik feil har vi pleid bruke under registreringsnivå. (dette også for andre feiltyper der det også ikke er så hensiktsmessig å benytte feiltype 2a)

For synlig feil med lengde større en 50 ta ut feilen gr. 1, for 0-50 2a. -dette av erfaring at når sprekken har fått så stor synlig størrelse så er den i virkeligheten mye lengre.

Usynlig sprekk større en 250, ta ut feilen gr. 1, i tillegg bør det legges til at dersom det er mindre en 100 mm mellom en tidligere indikasjon skal hele lengden regnes., usynlig sprekk 50-250 mm gr. 2a.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Katalog over feil og brudd i skinner grupperer skinnefeil med hensyn til feiltype og alvorlighetsgrad. Katalogen inneholder krav til tiltak/utbedring avhengig av feilstørrelse. Endringen i dette tilfellet dreier seg om vertikale langsgående sprekker i skinnehodet som er en produksjonsfeil vanlig i eldre skinner.

3 Vurdering av endringen

Med bakgrunn i erfaringer fra testing og utvikling av denne feiltypen anbefales det å endre vurderingskriterier slik at vertikalsprekker utbedres ved mindre sprekklengder enn tidligere.

3.1 R - pålitelighet

Endringen reduserer sannsynlighet for skinnebrudd og vil dermed bedre påliteligheten.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen medfører bedre tilgjengelighet som følge av høyere pålitelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarheten.

3.4 S - sikkerhet

Skinnebrudd som er forårsaket av vertikale langsgående sprekker medfører en relativt stor avsporingssannsynlighet i forhold til de fleste andre typer skinnebrudd. Endringen reduserer sannsynlighet for skinnebrudd fra vertikalsprekker og vil dermed bedre sikkerheten.

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen kan medføre marginalt kortere levetid for gamle skinner produsert før ca 1985 ved at de må tas ut av sporet ved litt mindre sprekklengder enn tidligere.

Endringen påvirker ikke kapasitet.

3.6 Ø - økonomi

Endringen kan medføre at gamle skinner produsert før ca 1985 må tas ut av sporet ved litt mindre sprekklengder enn tidligere. Men, redusert sannsynlighet for skinnebrudd vil sannsynligvis medføre reduserte totalkostnader.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima eller miljø.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales med følgende endringer i tiltak/feilgruppering i https://trv.banenor.no/wiki/Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog_over_feil_og_brudd_i_skinner/213_Vertikale_sprekker

Eksisterende tabell:

Skinner med brudd eller gjennomgående sprekk (synlig på overflate og i overgang steg/hode) Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Synlig sprekk med lengde > 100 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Usynlig sprekk med lengde > 500 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Synlig sprekk med lengde 50 - 100 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Usynlig sprekk med lengde 250 - 500 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Usynlig sprekk med lengde 50 - 250 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

For utbedring av vertikalsprekker gjelder at hele skinnelengden skal skiftes ut.


Ny endret tabell:

Skinner med brudd eller gjennomgående sprekk (synlig på overflate og i overgang steg/hode) Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Synlig sprekk med lengde > 50 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Usynlig sprekk med lengde > 250 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Synlig sprekk med lengde 0 - 50 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Usynlig sprekk med lengde 50 - 250 mm Gruppe 2a – ta ut feilen

For utbedring av vertikalsprekker gjelder at hele skinnelengden skal skiftes ut.

Dersom det er mindre enn 100 mm mellom to eller flere indikasjoner på vertikalsprekker, skal disse slås sammen til en sprekklengde.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

OK--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 09:54 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 12:47 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 1. sep. 2023 kl. 08:31 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:21 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:34 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:41 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!