Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/213 Vertikale sprekker

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

213 VERTIKALE LANGSGÅENDE SPREKKER

UIC 213 Vertikale langsgående sprekker

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Denne sprekken vil etter hvert dele skinnehodet langs et plan som er parallelt med skinnesteget. Så snart sprekken når kjøreflaten, vil den vises som en svart strek langs kjøreflaten (fig.1). I noen tilfeller vil man kunne observere en nedsenkning av kjøreflaten sammen med en utvidelse av skinnehodets bredde som følge av at sprekken åpner seg.

Sprekken kan også bli synlig i overgangen mellom hode og steg (fig. 2)

Når sprekken blir synlig på overflaten kan den forveksles med 2212 Riper / furer (overvalsing) eller 2213 Tynne langsgående sprekker.

Når sprekken blir synlig i overgangen hode – steg kan den forveksles med 2321_Horisontal sprekk i overgang steg/hode eller 239 Overvalsing i steget. Ultralydkontroll av skinnen gjør det mulig å skille mellom disse feilene.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd eller gjennomgående sprekk (synlig på overflate og i overgang steg/hode) Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Synlig sprekk med lengde > 50 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Usynlig sprekk med lengde > 250 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Synlig sprekk med lengde 0 - 50 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Usynlig sprekk med lengde 50 - 250 mm Gruppe 2a – ta ut feilen

For utbedring av vertikalsprekker gjelder at hele skinnelengden skal skiftes ut.

Dersom det er mindre enn 100 mm mellom to eller flere indikasjoner på vertikalsprekker, skal disse slås sammen til en sprekklengde.