532 2023 Endringsartikkel 3705

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3705
Forslagsdato 05.07.2023
Forslagsstiller Pål Foshaugen
Klassifisering Kravendring
Bok 532 Overbygning, vedlikehold
Kapittel Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger
Avsnitt
Forslagstekst Oppdatering av vedlegg.

Punkt 1: Skille på elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger. Punkt 2: Det må benytte forbikoblingslisse som dimensjonert til strømmer som kan gå i skinnene. Etter hva jeg har forstått så brukes "rød lisser" som skal brukes av HSV for fortelle at et sporfelt er belagt. Disse er ikke laget for for å kjøre driftsstrømmer til banestrømforsyningsanlegget.

Se vedlagt prosedyre fra Spordrift utfyllende informasjon, eller ta kontakt.

Referansedokumenter

Rutinebeskrivelse_for_kontroll_av_isolertskjoter_ID_1413 (002).pdf

2 Systemdefinisjon

Isolerte skinneskjøter brukes for å dele inn sporet i sporfelter for signalsystemet og for å skille mellom seksjoner i returledningen av kjørestrømmen. For å ivareta sporfeltenes funksjon, må de isolerte skjøtene ha en tilstrekkelig isolasjonsevne.

3 Vurdering av endringen

Forslaget anbefales for å ivareta sikkerhet for personell som skal utføre kontroll og relevante krav i FEK og FSE.

3.1 R - pålitelighet

Endringen bidrar til å sikre mer pålitelige målinger av isolasjonsevnen til isolerte skjøter.

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen bidrar til bedre tilgjengelighet gjennom bedre pålitelighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen påvirker ikke vedlikeholdbarhet av isolerte skjøter

3.4 S - sikkerhet

Endringen bedrer sikkerhet ved kontrollmålinger på elektrifiserte strekninger gjennom krav til å benytte forbikoblingslisse som dimensjonert til strømmer som kan gå i skinnene.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid og kapasitet påvirkes ikke av denne endringen.

3.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes ikke av denne endringen

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke av denne endringen

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg (FSE)
 • Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK)

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende innhold i Overbygning/Vedlikehold/Skjøter/Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger:

1. Kontroll av isolerte skjøter på elektrifiserte strekninger

TRV:08299

På strekinger med spenningssatt KL, eller der returstrømmer går forbi kontrollsted, skal det benyttes en forbikoblingslisse dimensjonert til strømmer som kan gå i skinnene.

Kontrollmåling med Ohmmeter

Figur 1: Kontrollmåling av isolert skjøt med Ohmmeter på elektrifisert strekning
 1. Påse at alle kontaktflater for kontaktmagneter, forbikoplingslisse og målepunkter mot skinner og lasker får gode kontaktflater/-punkter. Rengjør, fil eller slip om nødvendig.
 2. Kortslutt over skjøten med forbikoplingslisse og skinnefotklemmer
 3. Kortslutt sporet med 2 sett kortslutningsmagneter (1 sett på hver side av skjøten. Illustrert i figur med røde linjer.)
 4. Kontroller at ingen fjærklemmer ligger inntil jernlaskene.
 5. Ikke bruk fingre til å presse ned målepinner. Man vil da også måle kroppens motstand i parallell.
 6. Mål med Ohmmeter mellom skinne og den ene lasken (Lask 1) i skinneskjøten. (Se figur 1 - måling med blå, heltrukne måleledninger.)
 7. Snu målepinnene (polariteten) og mål en gang til mot den samme lasken som i punkt 5. (Se Fig. 1 - måling med grønne, stiplede måleledninger).
 8. Finn gjennomsnittsverdien av de to målingene i punktene 5 og 6; Gjennomsnittsverdi = (Måling 1 + Måling 2)/2.
 9. Gjenta målingene i punktene 5 - 7 for den andre lasken (Lask 2) i samme skjøt.
 10. For hver enkelt skjøt skal den laveste gjennomsnittsverdien målt mot de 2 laskene i skjøten registreres i måleskjema/målepunkt.

Minste tillatte motstandsverdi: 1 kΩ (1 000 Ω)

Måling av retthet på kjøreflaten

Selv om det kun skal måles nedbøying av isolerte skjøter skal det etableres forbikoblingslisser på strekninger med spenningssatt KL, eller der returstrømmer går forbi kontrollstedet.
Figur 2: Måling av retthet på kjøreflaten
 1. linjalen og målekile/bladsøker plasseres midt på kjøreflaten inntil profilmellomlegget som vist på figuren
 2. avviket avleses


Tabell: Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m.
Kvalitetsklasse Vedlikeholdsgrense [mm]
Q0 ± 0,5 mm
Q1 ± 0,5 mm
Q2 ± 0,5 mm
Q3 ± 1,0 mm
Q4 ± 1,2 mm
Q5 ± 2,0 mm


2. Kontroll av isolerte skjøter på ikke elektrifiserte strekninger

Figur 3: Kontrollmåling av isolert skjøt med Ohmmeter
 1. Påse at alle kontaktflater for kontaktmagneter og målepunkter mot skinner og lasker får gode kontaktflater/-punkter. Rengjør, fil eller slip om nødvendig.
 2. Kortslutt sporet med 2 sett kortslutningsmagneter (1 sett på hver side av skjøten, og 1 sett over skjøten. Illustrert i figur 1 med røde linjer.)
 3. Kontroller at ingen fjærklemmer ligger inntil jernlaskene.
 4. Ikke bruk fingre til å presse ned målepinner. Man vil da også måle kroppens motstand i parallell.
 5. Mål med Ohmmeter mellom skinne og den ene lasken (Lask 1) i skinneskjøten. (Se figur 1 - måling med blå, heltrukne måleledninger.)
 6. Snu målepinnene (polariteten) og mål en gang til mot den samme lasken som i punkt 5. (Se Fig. 1 - måling med grønne, stiplede måleledninger).
 7. Finn gjennomsnittsverdien av de to målingene i punktene 5 og 6; Gjennomsnittsverdi = (Måling 1 + Måling 2)/2.
 8. Gjenta målingene i punktene 5 - 7 for den andre lasken (Lask 2) i samme skjøt.
 9. For hver enkelt skjøt skal den laveste gjennomsnittsverdien målt mot de 2 laskene i skjøten registreres i måleskjema/målepunkt.

Minste tillatte motstandsverdi: 1 kΩ (1 000 Ω)

Måling av retthet på kjøreflaten

Figur 4: Måling av retthet på kjøreflaten
 1. linjalen og målekile/bladsøker plasseres midt på kjøreflaten inntil profilmellomlegget som vist på figuren
 2. avviket avleses


Tabell: Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m.
Kvalitetsklasse Vedlikeholdsgrense [mm]
Q0 ± 0,5 mm
Q1 ± 0,5 mm
Q2 ± 0,5 mm
Q3 ± 1,0 mm
Q4 ± 1,2 mm
Q5 ± 2,0 mm

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

Bruk av kontaktmagneter passer på steder der det er sporfelt, men ikke der det er akseltellere eller der det ikke er noen av delene. Ellers ok.--Erik Borgersen (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 10:01 (UTC)

5.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2023 kl. 12:54 (UTC) OK--Jse (diskusjon) 31. aug. 2023 kl. 06:53 (UTC) ok--Magheg (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 13:23 (UTC)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 19:38 (UTC)

5.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 5. sep. 2023 kl. 20:13 (UTC)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!