Overbygning/Vedlikehold/Skjøter/Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger

1 Kontroll av isolerte skjøter på elektrifiserte strekninger

TRV:08299

På strekinger med spenningssatt KL, eller der returstrømmer går forbi kontrollsted, skal det benyttes en forbikoblingslisse dimensjonert til strømmer som kan gå i skinnene.

1.1 Kontrollmåling med Ohmmeter elektrifisert strekning

Figur 1: Kontrollmåling av isolert skjøt med Ohmmeter på elektrifisert strekning
 1. Påse at alle kontaktflater for kontaktmagneter, forbikoplingslisse og målepunkter mot skinner og lasker får gode kontaktflater/-punkter. Rengjør, fil eller slip om nødvendig.
 2. Kortslutt over skjøten med forbikoplingslisse og skinnefotklemmer
 3. Kortslutt sporet med 2 sett kortslutningsmagneter (1 sett på hver side av skjøten. Illustrert i figur med røde linjer.)
 4. Kontroller at ingen fjærklemmer ligger inntil jernlaskene.
 5. Ikke bruk fingre til å presse ned målepinner. Man vil da også måle kroppens motstand i parallell.
 6. Mål med Ohmmeter mellom skinne og den ene lasken (Lask 1) i skinneskjøten. (Se figur 1 - måling med blå, heltrukne måleledninger.)
 7. Snu målepinnene (polariteten) og mål en gang til mot den samme lasken som i punkt 5. (Se Fig. 1 - måling med grønne, stiplede måleledninger).
 8. Finn gjennomsnittsverdien av de to målingene i punktene 5 og 6; Gjennomsnittsverdi = (Måling 1 + Måling 2)/2.
 9. Gjenta målingene i punktene 5 - 7 for den andre lasken (Lask 2) i samme skjøt.
 10. For hver enkelt skjøt skal den laveste gjennomsnittsverdien målt mot de 2 laskene i skjøten registreres i måleskjema/målepunkt.

Minste tillatte motstandsverdi: 1 kΩ (1 000 Ω)

1.2 Måling av retthet på kjøreflaten

Selv om det kun skal måles nedbøying av isolerte skjøter skal det etableres forbikoblingslisser på strekninger med spenningssatt KL, eller der returstrømmer går forbi kontrollstedet.
Figur 2: Måling av retthet på kjøreflaten
 1. linjalen og målekile/bladsøker plasseres midt på kjøreflaten inntil profilmellomlegget som vist på figuren
 2. avviket avleses


Tabell: Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m.
Kvalitetsklasse Vedlikeholdsgrense [mm]
Q0 ± 0,5 mm
Q1 ± 0,5 mm
Q2 ± 0,5 mm
Q3 ± 1,0 mm
Q4 ± 1,2 mm
Q5 ± 2,0 mm

2 Kontroll av isolerte skjøter på ikke elektrifiserte strekninger

2.1 Kontrollmåling med Ohmmeter ikke elektrifisert strekning

Figur 3: Kontrollmåling av isolert skjøt med Ohmmeter
 1. Påse at alle kontaktflater for kontaktmagneter og målepunkter mot skinner og lasker får gode kontaktflater/-punkter. Rengjør, fil eller slip om nødvendig.
 2. Kortslutt sporet med 2 sett kortslutningsmagneter (1 sett på hver side av skjøten, og 1 sett over skjøten. Illustrert i figur 1 med røde linjer.)
 3. Kontroller at ingen fjærklemmer ligger inntil jernlaskene.
 4. Ikke bruk fingre til å presse ned målepinner. Man vil da også måle kroppens motstand i parallell.
 5. Mål med Ohmmeter mellom skinne og den ene lasken (Lask 1) i skinneskjøten. (Se figur 1 - måling med blå, heltrukne måleledninger.)
 6. Snu målepinnene (polariteten) og mål en gang til mot den samme lasken som i punkt 5. (Se Fig. 1 - måling med grønne, stiplede måleledninger).
 7. Finn gjennomsnittsverdien av de to målingene i punktene 5 og 6; Gjennomsnittsverdi = (Måling 1 + Måling 2)/2.
 8. Gjenta målingene i punktene 5 - 7 for den andre lasken (Lask 2) i samme skjøt.
 9. For hver enkelt skjøt skal den laveste gjennomsnittsverdien målt mot de 2 laskene i skjøten registreres i måleskjema/målepunkt.

Minste tillatte motstandsverdi: 1 kΩ (1 000 Ω)

2.2 Måling av retthet på kjøreflaten

Figur 4: Måling av retthet på kjøreflaten
 1. linjalen og målekile/bladsøker plasseres midt på kjøreflaten inntil profilmellomlegget som vist på figuren
 2. avviket avleses


Tabell: Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m.
Kvalitetsklasse Vedlikeholdsgrense [mm]
Q0 ± 0,5 mm
Q1 ± 0,5 mm
Q2 ± 0,5 mm
Q3 ± 1,0 mm
Q4 ± 1,2 mm
Q5 ± 2,0 mm