Overbygning/Vedlikehold/Skjøter/Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger

1 Kontrollmåling med Ohmmeter

Figur 1: Kontrollmåling av isolert skjøt med Ohmmeter


 1. Påse at alle flater for kontaktmagneter og målepunkter på skinner og lasker er rene og gir god kontakt. Rengjør, fil eller slip kontaktflatene om nødvendig.
 2. Kortslutt sporet med 3 sett kortslutningsmagneter (1 sett på hver side av skjøten, og 1 sett over skjøten. Illustrert i figur 1 med røde linjer.)
 3. Kontroller at ingen fjærklemmer ligger inntil jernlaskene.
 4. Ikke bruk fingre til å presse ned målepinner. Man vil da også måle kroppens motstand i parallell.
 5. Mål med Ohmmeter mellom skinne og den ene lasken (Lask 1) i skinneskjøten. (Se figur 1 - måling med blåe, heltrukne måleledninger.)
 6. Snu målepinnene (polariteten) og mål en gang til mot den samme lasken som i punkt 5. (Se figur 1 - måling med grønne, stiplede måleledninger).
 7. Finn gjennomsnittsverdien av de to målingene i punktene 5 og 6; Gj.snittsverdi = (Måling 1 + Måling 2)/2.
 8. Gjenta målingene i punktene 5 - 7 for den andre lasken (Lask 2) i samme skjøt.
 9. For hver enkelt skjøt skal den laveste gjennomsnittsverdien målt mot de 2 laskene i skjøten registreres i måleskjema/målepunkt.

Minste tillatte motstandsverdi: 1 kΩ (1 000 Ω)

2 Måling av retthet på kjøreflaten

Figur 2: Måling av retthet på kjøreflaten
 1. linjalen og målekile/bladsøker plasseres midt på kjøreflaten inntil profilmellomlegget som vist på figuren
 2. avviket avleses


Tabell 1: Maksimalt tillatt avvik

Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Vedlikeholdsgrense(mm)
K0 145 - ± 0,5 mm
K1 125 - 140 ± 0,8 mm
K2 105 - 120 ± 1,0 mm
K3 75 - 100 ± 1,2 mm
K4 45 - 70 ± 1,5 mm
K5 - 40 ± 2,0 mm