Overbygning/Vedlikehold/Skjøter/Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger

Kontrollmåling med Ohmmeter

Figur 1: Kontrollmåling med Ohmmeter


  1. Alle kontakt- og målepunkter må rengjøres nøye.
  2. Kortslutt sporet med 2 kortslutningsmagneter, 1 på hver side av skjøten og med 1 magnet over skjøten.
  3. Kontroller at ingen fjærklemmer ligger inntil jernlaskene.
  4. Mål med ohmmeter mellom skinne og lask.

Minste tillatte motstandsverdi: 1 KΩ

Måling av retthet på kjøreflaten

Figur 2: Måling av retthet på kjøreflaten
  1. linjalen og målekile/bladsøker plasseres midt på kjøreflaten inntil profilmellomlegget som vist på figuren
  2. avviket avleses


Tabell 1: Maksimalt tillatt avvik

Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Vedlikeholdsgrense(mm)
K0 145 - ± 0,5 mm
K1 125 - 140 ± 0,8 mm
K2 105 - 120 ± 1,0 mm
K3 75 - 100 ± 1,2 mm
K4 45 - 70 ± 1,5 mm
K5 - 40 ± 2,0 mm