Overbygning/Vedlikehold/Skjøter/Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger

1 Kontrollmåling med Ohmmeter

Figur 1: Kontrollmåling av isolert skjøt med Ohmmeter


 1. Påse at alle kontaktflater for kontaktmagneter og målepunkter mot skinner og lasker får gode kontaktflater/-punkter. Rengjør, fil eller slip om nødvendig.
 2. Kortslutt sporet med 2 sett kortslutningsmagneter (1 sett på hver side av skjøten, og 1 sett over skjøten. Illustrert i figur 1 med røde linjer.)
 3. Kontroller at ingen fjærklemmer ligger inntil jernlaskene.
 4. Ikke bruk fingre til å presse ned målepinner. Man vil da også måle kroppens motstand i parallell.
 5. Mål med Ohmmeter mellom skinne og den ene lasken (Lask 1) i skinneskjøten. (Se figur 1 - måling med blå, heltrukne måleledninger.)
 6. Snu målepinnene (polariteten) og mål en gang til mot den samme lasken som i punkt 5. (Se Fig. 1 - måling med grønne, stiplede måleledninger).
 7. Finn gjennomsnittsverdien av de to målingene i punktene 5 og 6; Gjennomsnittsverdi = (Måling 1 + Måling 2)/2.
 8. Gjenta målingene i punktene 5 - 7 for den andre lasken (Lask 2) i samme skjøt.
 9. For hver enkelt skjøt skal den laveste gjennomsnittsverdien målt mot de 2 laskene i skjøten registreres i måleskjema/målepunkt.

Minste tillatte motstandsverdi: 1 kΩ (1 000 Ω)

2 Måling av retthet på kjøreflaten

Figur 2: Måling av retthet på kjøreflaten
 1. linjalen og målekile/bladsøker plasseres midt på kjøreflaten inntil profilmellomlegget som vist på figuren
 2. avviket avleses


Tabell: Toleranser for høydefeil på kjøreflaten isolerte skjøter-målebasis = 1m.
Kvalitetsklasse Vedlikeholdsgrense [mm]
Q0 ± 0,5 mm
Q1 ± 0,5 mm
Q2 ± 0,5 mm
Q3 ± 1,0 mm
Q4 ± 1,2 mm
Q5 ± 2,0 mm