540 2016 Endringsartikkel 1457

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1457
Forslagsdato 23.06.2016
Forslagsstiller Frank Martinsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 9 Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning
Avsnitt 3.2 Plassering og utforming av arrangement rundt autotransformatorer
Forslagstekst Fra før finnes det ikke noe krav til beskyttelse eller hus for autotransformatorene, annet enn at det delvis er implisitt i teksten at de skal stå i en kiosk. Foreslår følgende nytt krav mellom dagens krav b) og c):

c) Kiosk for autotransformator: Autotransformatorer skal plasseres i kiosk av stålplater for å hindre adgang for uvedkommende, beskytte mot vær og vind og samtidig gi tilstrekkelig ventilasjon.

  1. Unntak: I spesielle tilfeller der eksisterende bygninger kan brukes eller antallet enheter på samme sted er stort, kan andre løsninger velges.
  2. Utførelse: Det skal være oljeoppsamlingsbrønn under autotransformatoren.
  3. Utførelse: Kiosken skal være stor nok til å tillate tilgang rundt hele autotransformatoren for inspeksjon og enkelt vedlikehold.
  4. Utførelse: Det skal benyttes berøringssikre termineringer og kabelavslutninger for å øke sikkerheten og begrense behovet for rengjøring av isolatorer.
  5. Utførelse: Tilførsel av elektrisk forsyning for belysning, signaloverføring for sensorer eller lignende er normalt ikke nødvendig, og bør unngås om ikke helt spesielle hensyn foreligger.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Uheldig utformet installasjon kan nedsette driftsikkerheten for autotransformatorene. Den kan dessuten være utsatt for hærverk uten beskyttelse, noe som i verste fall kan gi havari.

2.2 A - tilgjengelighet

Uheldig utforming av installasjon kan føre til havari av autotransformator som svekker jernbanestrekningens kapasitet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Beskyttelse mot klimatiske forhold forventes å redusere vedlikeholdsbehovet.

2.4 S - sikkerhet

Kiosk som beskytter mot uvedkommende forhindrer alvorlige ulykker ved eventuelt hærverk.

2.5 L - levetid

Beskyttelse mot klimatiske påvirkning forventes å øke instalasjonens levetid.

2.6 Ø - økonomi

Tiltakene beskrevet i kravene koster mer ved installasjon, men forventes å forbedre livsløpskostnadene. Lærebokteksten om belysning i form av hodelykt reduserer installasjonskostnadene ved at egen kabel for strømforsyning reduseres.

2.7 K - kapasitet

Ingen endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ikke relevant.

2.9 Høringskommentarer

Ikke relevant.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Forslaget anbefales med følgende tekst:

c) Plassering av autotransformator: Autotransformatorer skal installeres slik at følgende funksjonskrav ivaretas:

  • hindre adgang for uvedkommende
  • beskytte mot klimatiske påkjenninger
  • ha tilstrekkelig ventilasjon
  1. Utførelse: Installasjoner for autotransformator skal utformes i henhold til NEK 440 og Felles elektro/Prosjektering og bygging/Elektrotekniske bygninger og rom.
Signaloverføring fra sensorer eller lignende er normalt ikke nødvendig. Mobil lyskilde (hodelykt) brukes for vedlikeholdsarbeid der det ikke er tilgjengelig lokal elektrisk forsyning.

Ytterligere krav legges inn i Felles elektro (endringsforslag #1474).

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:08 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 14:55 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:47 (CEST)OK - JMe -

4.4 Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 10:41 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres