540 2018 Endringsartikkel 1862

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1862
Forslagsdato 28.09.2017
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering
Kapittel 5 Kontaktledningsutforming
Avsnitt 2 Elektrisk utforming
Forslagstekst Kravet beskriver valg av elektrisk utforming for en matestrekning. Behovene for en matestrekning er i stor grad bestemt strategisk overordnet hvert enkelt kontaktledningsprosjekt. Matestrekningens behov utredes p.t. av Energi strekningsvis utredning av banestrømforsyningen. Disse utredningene gir (bør gi) input til hvilke tiltak som må gjøres på hver banestrekning. Dette bestemmes altså ikke av hvert enkelt prosjekt. Foreslår derfor at følgende underkrav legges til:

3. Vurdering: Valg av utforming for den enkelte matestrekning er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Sikrer økt pålitelighet.

2.2 A - tilgjengelighet

Sikrer økt tilgjengelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring av vedlikeholdbarhet.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring i sikkerhet.

2.5 L - levetid

Ingen endring av levetid.

2.6 Ø - økonomi

Sikrer en god tekniskøkonomisk vurdering av prosjektet, samt at ikke for dyre løsninger velges på et for svakt grunnlag.

2.7 K - kapasitet

Sikrer rett kapasitet i henhold til Bane NORs overordnede strategier.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på endringen. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 23. jan. 2018 kl. 10:43 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 26. jan. 2018 kl. 13:04 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 23. jan. 2018 kl. 13:52 (CET)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 23. jan. 2018 kl. 15:49 (CET)

4.4 Teknologi

Passert internkontroll, Teknologi Elkraft. OK --Tore Telstad (diskusjon) 23. jan. 2018 kl. 11:43 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

5 Foreslått tekst i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Kontaktledningsutforming#Elektrisk utforming

Underpunkt 3 lagt til i eksisterende krav a)

2 Elektrisk utforming

Den elektriske utformingen av en matestrekning omhandler kobling av alle ledere i kontaktledningsanlegget og returkretsen slik at:

  • den elektriske overførigskapasiteten mellom matepunkt og tog blir tilstrekkelig,
  • potensialet i returkretsen begrenses, og dermed begrense behovet for å gjennomføre tiltak for å håndtere fare som følge av potensialstigning i returkretsen, og
  • overført spenning til parallelle telekabler begrenses.
a) Elektrisk utforming: Den elektriske utformingen av matestrekninger skal velges i henhold til Tabell 1.
  1. Utførelse: Autotransformator med seksjonert kontaktledning skal velges for nye, fornyede og oppgraderte strekninger.
  2. Utførelse: Andre elektriske utforminger kan velges i henhold til Tabell 1 og betingelser for den enkelte utformingen angitt i aktuelt vedlegg, der det er hensiktsmessig.
  3. Vurdering: Valg av utforming for den enkelte matestrekning er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt.

Tabell 1: Elektriske utforminger av matestrekninger i bruk i Bane NOR
Utforming Bruk Beskrivelse og krav
Kontaktledningsanlegg med retur i kjøreskinner Begrenset bruk på lange strekninger
Kan bygges nytt på korte strekninger der andre utforminger ikke er hensiktsmessig
Lenke: Elutforming-A
Sugetransformatorsystem med retur i kjøreskinner Omfattende bruk i dag.
Skal ikke bygges nytt over lange strekninger
Lenke: Elutforming-B
Sugetransformatorsystem med returledere Omfattende bruk i dag.
Kan bygges nytt dersom AT-system ikke er hensiktsmessig
Lenke: Elutforming-C
Autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning Skal være førstevalget for nye, fornyede og oppgraderte strekninger Lenke: Elutforming-E
Autotransformatorsystem med fjernledning I bruk på Ofotbanen
Kan brukes der framføring av positivleder og negativleder i jernbanetraseen er utfordrende
[Legg inn lenke]

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! -