540 2019 Endringsartikkel 2150

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2150
Forslagsdato 24.09.2018
Forslagsstiller Cathrine Hansen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 6
Avsnitt 2.7
Forslagstekst Endre avstand fra 5 meter slik at det er i tråd men NEK EN 50122-1:2011. Kapittel 5.2.1. Her er kravet 2,75 meter på adgangsbegrenset område.
Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

2.1 Generelt

Forslaget fra insender er å innføre ett nytt krav for sporstoppere og avstand til spennigsatte deler som er i samsvar med internasjonale normer og regelverket ellers.

2.2 Nytt krav

a) Avstand fra sporstopper til spenningsførende deler: Ved etablering av sporstopper på elektrifisert bane skal det monteres inn en isolator i kontaktledningen som beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler.

  1. Utførelse: Sporstopper plassert på allment tilgjengelig område skal ha en avstand fra sporstopperen til isolatorens 0-potensial på 4,30 m.
  2. Utførelse: Sporstopper plassert på begrenset tilgjengelig område skal ha en avstand fra sporstopperen til isolatorens 0-potensial på 2,75 m.

Avstandene er hentet fra 🔗 Kontaktledning, Prosjektering og Bygging, Generelle tekniske krav, Beskyttelse mot direkte berøring av spenningsførende deler

Vi velger å benytte avstande 4,30 m for allment tilgjengelig område da snømengder på sporstoppere vil være minimale og personer som klatrer op på disse vil fjærne mesteparten av eventuell snø som ligger på sporstopperen.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten endres ikke ved innføring av kravet.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten endres ikke ved innføring av kravet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikehodbarheten endres ikke ved innføring av kravet.

3.4 S - sikkerhet

  • Trafikk sikkerheten endres ikke ved innføring av kravet.
  • El-sikerheten endres ikke, men samsvarer med alle ander krav til avstander ved innføring av kravet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid og kapasitet endres ikke ved innføring av kravet.

3.6 Ø - økonomi

Økonomien endres ikke ved innføring av kravet.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø endres ikke ved innføring av kravet.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Annbefaler innføring av dette nye kravet som sørger for at avstandskrav fra allmet/begrenset tilgjengelig område betraktes likt gjennom hele Teknisk regelverk.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. jan. 2019 kl. 16:25 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2019 kl. 13:55 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 25. jan. 2019 kl. 09:46 (CET) OK --Jse (diskusjon) 25. jan. 2019 kl. 12:06 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 24. jan. 2019 kl. 15:56 (CET)

5.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 23. jan. 2019 kl. 12:06 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres --Christopher Schive (diskusjon) 29. jan. 2019 kl. 00:05 (CET)

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! -- --Tore Telstad (diskusjon) 23. jan. 2019 kl. 12:07 (CET)