540 2019 Endringsartikkel 2394

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2394
Forslagsdato 31.07.2019
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt Kontroller
Forslagstekst Revidere kravet om termografering krav e) slik at kontaktledningsanlegg med AT-ledere ikke omfattes av krav da dette ikke er praktisk mulig å gjennomføre.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Kravet om termografering av kontaktledningsanlegg må differensieres da det ikke er praktisk gjennomførbart og foreta termografering for alle forskjellige kontaktledningsutforminger beskrevet i Teknisk regelverk. Dette er derfor vurdert til å være en fornuftig endring som hindrer unødvendige kostnadsøkninger med minimal effekt.

2.1 R - pålitelighet

Påliteligheten vil påvirkes i minimal grad for kontaktledning med elektrisk utforming E, F og G da overføringen av elektrisk energi går i egne dediserte ledere med stort tverrsnittsareal og få koblingspunkter.

2.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten påvirkes ikke av endringen.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikholdbarheten vil påvirkes noe da det er behov for annen type kontroll av kontaktledning med elektrisk utforming E, F og G. Hvor det må være rutiner for visuell kontroll av skjøter og avgreininger i/på ledere.

2.4 S - sikkerhet

 • Trafikksikkerheten påvirkes ikke ved endring av kravet.
 • El-sikkerheten endres ikke ved endring av kravet.

2.5 L - levetid og kapasitet

 • Levetiden vil ikke påvirkes ved korrekt utførelse av installasjon og montasje.
 • Kapasiteten påvirkes ikke ved endring av kravet.

2.6 Ø - økonomi

 • Økonomien påvirkes (reduseres) for kontaktledning med elektrisk utforming E, F og G da utgifter til termograferingskontroll bortfaller og erstattes av visuell kontroll av skjøter og avgreininger i/på ledere.
 • Økonomien påvirkes ikke for kontaktledning med elektrisk utforming A, B og C.

2.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes vil ikke påvirkes ved korrekt utførelse av installasjon og montasje.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Dagens krav lyder som følger:

e) Termografering: Ved ny og oppgradert kontaktledning på hovedspor og togspor skal det gjennomføres en termograferingskontroll for å avdekke dårlige elektriske forbindelser i for eksempel skjøter og klemmer.

 1. Utførelse: Kontrollen skal være gjennomført og tilhørende mangelliste utbedret før overtakelse av ferdig anlegg.
 2. Utførelse: Termograferingskontroll skal gjennomføres som beskrevet i 🔗 Termografering av kontaktledningsanlegg.
 3. Utførelse: Termografering skal bestilles av prosjektorganisasjon senest 6 uker før kontroll i Bane NOR på 🔗 Bestilling av termografering.

Kravet anbefales endret til følgende:

e) Termografering: Ved ny og oppgradert kontaktledning på hovedspor og togspor skal det gjennomføres en termograferingskontroll for å avdekke dårlige elektriske forbindelser i for eksempel skjøter og klemmer.

 1. Utførelse: Kontaktledningsanlegg bygget med elektrisk utforming A, B og C skal termograferes ved ny eller oppgradert kontaktledning.
  1. Utførelse: Kontrollen skal være gjennomført og tilhørende mangelliste utbedret før overtakelse av ferdig anlegg.
  2. Utførelse: Termograferingskontroll skal gjennomføres som beskrevet i 🔗 Termografering av kontaktledningsanlegg.
  3. Utførelse: Termografering skal bestilles av prosjektorganisasjon senest 6 uker før kontroll i Bane NOR på 🔗 Bestilling av termografering.
 2. Unntak: Kontaktledningsanlegg bygget med elektrisk utforming E, F og AT m/FL (G) skal ikke termograferes.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:23 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 15:48 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 08:12 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 16:00 (CEST)

4.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 28. aug. 2019 kl. 15:38 (CEST)

Kommentar: Det kan være at Unntaket heller bør fremstilles som presisering, da disse utformingene ikke er nevnt i hovedkravet og således heller ikke kan benevnes "unntak"

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --