Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Termografering av kontaktledningsanlegg

< Kontaktledning‎ | Vedlikehold‎ | Generelle tekniske krav

OMFANG

Dette vedlegget beskriver prosedyrer for termografering av kontaktledningsanlegg.

Termografering

a) Termograferingskontroll: Det skal gjennomføres tester av alle strømførende pressforbindelser, klemmeforbindelser, skjøter, endeavslutninger og strømbaner til brytere i kontaktledningsanlegget og returledersystemet.
b) Planlegging av termograferingskontroll: Det skal lages egne koblingsplaner slik at kortslutningen blir etablert for kontroll av flest mulig brytere på samme test.
c) Koblingsvarianter uten termograferingskontroll: De koblingsvarianter som ikke blir termografert skal dokumenteres ved måling av overgangsmotstand.

Utførelse av termografering

For å kunne gjennomføre en termograferingskontroll av kontaktledningsanlegget må dette være spenningsatt.

Termograferingskontroll av BT-system med sammenhengende kontaktledning

Krav til prosedyrer ved gjennomføring av termograferingskontroll BT-system.

a) Termograferingskontrollens utstrekning: Det skal opprettes hensiktsmessig seksjonering av kontaktledningsanlegget.
b) Jording av strekningens endepunkt: Jording ved endepunkt skal utføres med minimum 3 stk. jordingsapparater.
c) Jordingsapparater på kontakttråden ved dobbelt isolerte sporfelt: Det skal for dobbelt isolerte sporfelter være 2 stk. jordingsapparater på kontaktledningen forbundet til hver sin skinne.
d) Jordingsapparater på bæreline ved dobbelt isolerte sporfelt: Fra bærelinen skal det være minimum ett jordingsapparat forbundet til skinne.
e) Jordingsapparater på kontakttråden ved enkelt isolerte sporfelt: Det skal for enkelt isolert sporfelt være 2 stk. jordingsapparater på kontaktledningen forbundet til jordskinne.
f) Jordingsapparater på bæreline ved enkelt isolerte sporfelt: Fra bærelinen skal det være minimum ett jordingsapparat forbundet til jordskinne.
g) Antall jorsdingsapparater: Det anbefales at det disponeres så mange sett av jordingsapparater at flytting av jordingspunkt kan utføres med minst mulig tidstap.
h) Termograferingskontrollens gjennomføring: Kontrollen bør gjennomføres i mørke.
  1. Utførelse: Anlegget bør ikke utsettes for solbestråling under kontrollen.
i) Arbeidsplan for termograferingskontroll: Det skal utarbeides arbeidsplaner med ansvarsfordeling og telefonlister i god til før kontroller iverksettes.
j) Samband for termograferingskontroll: Det skal opprettes eget samband mellom kontrollenheten og omformerstasjon.
k) Leder for kobling ved termograferingskontroll: Leder for kobling skal være i den aktuelle omformerstasjon.
l) Leder for elsikkerhet ved termograferingskontroll: Leder for elsikkerhet skal følge kontrollenheten.
m) Varsling ved termograferingskontroll: Driftsleder og Elkraftsentralen skal varsles i god tid.
n) Kjøretøy ved termograferingskontroll: Det bør kjøres langs banen med skinnegående kjøretøy.
o) Termograferingskontrollen omfatter: Alle strømforbindelser skal termograferes.
p) Montasje av termograferingskamera: Termograferingskameraet bør monteres på stativ utvendig av kjøretøy med styring fra arbeidsplass.
q) Alternativt termograferingskamera: Det skal i tillegg disponeres bærbart termograferingsutstyr for filming i sugetransformatorkiosker, nedføring for returleder og på andre problematiske steder.
r) Etablering av nytt jordingspunkt: Ved etablering av nytt jordingspunkt skal omformerstasjonen styres ned for å unngå uønskede strømmer.
s) Flytting av kortslutning: Kortslutningen skal flyttes trinnvis i retning mot omformerstasjonen slik at alle forbindelser i returledersystemet kan termograferes.


Temograferingskontroll av AT-system med seksjonert kontaktledning

Termograferingskontroll av AT-system med seksjonert kontaktledning gir en del utfordringer for gjennomføring og kontroll av de seksjonerte kontaktledningene. Hovedsaklig er det AT-lederne som fører strøm i dette systemet så det er derfor disse lederne det er viktigst å kontrollerer godheten til.

a) Termograferingskontroll av AT-leder: Det skal gjennomføres tester av alle strømførende pressforbindelser, klemmeforbindelser, skjøter, endeavslutninger og strømbaner til brytere i AT-ledere og returkretssystemet.
Ettersom det er utfordrende å gjennomføre en termograferingskontroll på kontaktledningen i AT-system med seksjonert kontaktledning anbefales det derfor kun å gjøre en slik kontroll for kontaktledningen kun ved nybygging eller oppgradering
b) Termograferingskontrollens utstrekning: Det skal opprettes hensiktsmessig seksjonering av AT-lederne.
  1. Utførelse: Dersom kontaktledningen termograferes samtidig skal opprettes hensiktsmessig seksjonering av kontaktledningsanlegget
  2. Utførelse: Dersom kontaktledningen termograferes samtidig skal hver kontaktledningsseksjon laskes sammen
c) Jording av strekningens endepunkt: Jording ved endepunkt skal utføres med minimum 2 stk. jordingsapparater.
  1. Utførelse: AT-lederne skal kortsluttes i endepunktet for strekningen en planlegger å termografere
  2. Utførelse: Dersom kontaktledningen termograferes samtidig skal jording utføres med minimum 5 stk. jordingsapparater
d) Termograferingskontrollens gjennomføring: Kontrollen bør gjennomføres i mørke.
  1. Utførelse: Anlegget bør ikke utsettes for solbestråling under kontrollen.
e) Arbeidsplan for termograferingskontroll: Det skal utarbeides arbeidsplaner med ansvarsfordeling og telefonlister i god til før kontroller iverksettes.
f) Samband for termograferingskontroll: Det skal opprettes eget samband mellom kontrollenheten og omformerstasjon.
g) Leder for kobling ved termograferingskontroll: Leder for kobling skal være i den aktuelle omformerstasjon.
h) Leder for elsikkerhet ved termograferingskontroll: Leder for elsikkerhet skal følge kontrollenheten.
i) Varsling ved termograferingskontroll: Driftsleder og Elkraftsentralen skal varsles i god tid.
j) Kjøretøy ved termograferingskontroll: Det bør kjøres langs banen med skinnegående kjøretøy.
k) Termograferingskontrollen omfatter: Alle strømforbindelser skal termograferes.
l) Montasje av termograferingskamera: Termograferingskameraet bør monteres på stativ utvendig av kjøretøy med styring fra arbeidsplass.
m) Alternativt termograferingskamera: Det skal i tillegg disponeres bærbart termograferingsutstyr for filming i autotransformatorkiosker, nedføring til returkrets og på andre problematiske steder.
n) Etablering av nytt jordingspunkt: Ved etablering av nytt jordingspunkt skal omformerstasjonen styres ned for å unngå uønskede strømmer.
o) Flytting av kortslutning: Kortslutningen skal flyttes trinnvis i retning mot omformerstasjonen slik at alle forbindelser i returkretssystemet kan termograferes.