540 2019 Endringsartikkel 2452

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2452
Forslagsdato 26.09.2019
Forslagsstiller Anders Roberg
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 7 seksjonering
Avsnitt 4.2.2
Forslagstekst 3. Utførelse: Avstand «a+b+a» mellom innkjørstoppskilt og stoppskilt (grense for skifting) skal koordineres med signalanlegget slik at avstand «a» mellom innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) og stoppskilt blir > 10 m.

4. Verifikasjon: Avstand «c» mellom innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel skal verifiseres å være i samsvar med avstandskrav gitt i «Engineering Guidelines» (ERTMS) som angir ≥ 400 m.

Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

Punkt 3. i forslagsstillers endringsforlag blir behandlet i 540 2019 Endringsartikkel 2445. Gjelder avstandskrav mellom lyssignal/stoppskilt og kontaktledningsmast.

Punkt 4. i forslagsstillers endringsforlag må samordnes med fagansvarlig Signal og sendes på høring før endringen kan behandles i godkjenningsrådet. Dette handler om at krav må være samstente på tvers av fagområder. Det er avvikende krav til avstand for skiftelengde i Tekniks regelverk, Signal og «Engineering Guidelines» for ERTMS. Dette er avhengig av kravendring i Signal, Prosjektering, ETCS, Plassering krav d) Innkjørstoppskilt:. Dette er sendt som endringsforslag 2471.

Foreslår å endre alle referanser for punkt 4 gjennomgående i Teknisk regelverk, Kontaktledning til følgende: Seksjonering ved innkjørstoppskilt på stasjonsområder – ERTMS

  1. Verifikasjon: Avstand «c» mellom innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel skal verifiseres å være i samsvar med avstandskrav gitt i 🔗 Signal, Prosjektering, ECTS, Stoppskilt, Plassering - krav d).

Seksjonering ved innkjørhovedsignal på stasjonsområder – Konvensjonelle lyssignaler

  1. Verifikasjon: Avstand «c» mellom innkjørhovedsignal og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel skal verifiseres å være i samsvar med avstandskrav gitt i 🔗 Signal, Prosjektering, Lyssignal, Hovedsignal - krav j).

Seksjonering ved innkjørhovedsignal på stasjonsområder – Konvensjonelle lyssignaler, symmetrisk plassering

  1. Verifikasjon: Avstand «c» mellom seksjoneringsstolpe og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel skal verifiseres å være i samsvar med avstandskrav gitt i 🔗 Signal, Prosjektering, Lyssignal, Hovedsignal - krav j).

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten sikres ved at avstandskravet mellom seksjoneringsstolpe/innkjørhovedsignal/innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel beskrives bare en plass, dvs. i Teknisk regelverk, Signal hvor kravet hører hjemme.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten sikres ved at avstandskravet mellom seksjoneringsstolpe/innkjørhovedsignal/innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel beskrives bare en plass, dvs. i Teknisk regelverk, Signal hvor kravet hører hjemme.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten endres ikke som følge av å sikre at vstandskravet mellom seksjoneringsstolpe/innkjørhovedsignal/innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel beskrives bare en plass.

3.4 S - sikkerhet

Trafikksikkerheten opprettholdes ved at avstandskravet mellom seksjoneringsstolpe/innkjørhovedsignal/innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel beskrives bare en plass, dvs. i Teknisk regelverk, Signal hvor kravet hører hjemme.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid og kapasitet sikres ved at avstandskravet mellom seksjoneringsstolpe/innkjørhovedsignal/innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel beskrives bare en plass, dvs. i Teknisk regelverk, Signal hvor kravet hører hjemme.

3.6 Ø - økonomi

Økonomien sikres ved at ombygging ikke vil bli påkrevd ettersom avstandskravet mellom seksjoneringsstolpe/innkjørhovedsignal/innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel beskrives bare en plass.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke ved at avstandskravet mellom seksjoneringsstolpe/innkjørhovedsignal/innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel beskrives bare en plass, dvs. i Teknisk regelverk, Signal hvor kravet hører hjemme.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

Under beskrivelse av endringen er det en lenke til Signal/prosjektering hvor figuren i "grått" ikke lenger er korrekt.--Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:19 (CET)

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at kravet i Teknisk regelver, Kontaktledning kun henviser til kravet i Teknisk regelverk, Signal ved hjelp av en direkte lenke.

Kravet i Teknisk regelverk, Kontaktledning bør derfor utformes slik som angitt i Beskrivelse av endringen. Dette vil gjøre kravet i Teknisk regelverk, Kontaktledning uavhengig av hva som til enhver tid står beskrevet og kreves i Teknisk regelverk, Signal.

10.12.2019 Endringsforslaget #2471 er avslått fra fagansvarlig signal med begrunnelse i at avstandskravet i «Engineering Guidelines» for ERTMS kun er et ønske fra prsjekteringsmiljøet, ikke et krav. Kravet i signal regelverket opprettholdes derfor uendret. Endringen her i kontaktlednings regelverket vil ved den forelåtte løsningen kun henvise til signal regelverket uten å nevne noe avstandskrav. Dette vil være mer ryddig for alle parter. --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 10. des. 2019 kl. 14:59 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2020 kl. 14:30 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 15:25 (CET) OK----Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:18 (CET)

5.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2020 kl. 17:33 (CET)

5.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 15. jan. 2020 kl. 15:17 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning".

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --