540 2019 Endringsartikkel 2445

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2445
Forslagsdato 16.09.2019
Forslagsstiller Kristin Guldberg
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 7
Avsnitt 4.2.3
Forslagstekst Kravet i punkt a) 1. oppleves noe bastant: "Utførelse: Avstand «a» fra innkjørhovedsignal til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være 10 m."

Et skal-krav på 10m kan av praktiske grunner være vanskelig å alltid få innfridd. Foreslår å oppgi et min/max-krav, for eksempel 10-20m (eller hva man måtte finne hensiktsmessig).

Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

Det beskrevne forslaget fra innsender medfører at hele kapittel 4 må gjennomgås og endres i tråd med forslaget frea innsender. Dette fordi det samme kravet gjentas for flere angitte løsninger. Det betyr at total må omfatte følgende:

2.1 Seksjonering på stasjonsområder

2.1.1 Seksjonering ved innkjørstoppskilt på stasjonsområder – ERTMS

) Seksjonsfelt plassert ved innkjørstoppskilt: Seksjonsfelt plassert ved innkjørstoppskilt skal plasseres mellom innkjørstoppskilt og ytre sporveksel, se ???.

 1. Utførelse: Avstand «a» mellom innkjørstoppskilt og ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være 10 m.
 2. Utførelse: Avstanden «b» mellom ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) og innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.
 3. Utførelse: Avstand «a+b+a» mellom innkjørstoppskilt og stoppskilt (grense for skifting) skal koordineres med signalanlegget slik at avstand «a» mellom innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) og stoppskilt blir 10 m.
 4. Verifikasjon: Avstand «c» mellom innkjørstoppskilt og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel skal verifiseres å være i samsvar med avstandskrav gitt i 🔗 Signal, Prosjektering, ECTS, Stoppskilt, Plassering - krav d) som angir ≥ 200 m.

2.1.2 Seksjonering ved innkjørhovedsignal på stasjonsområder – Konvensjonelle lyssignaler

a) Seksjonsfelt plassert ved innkjørhovedsignal: Seksjonsfelt plassert ved innkjørhovedsignal skal plasseres mellom innkjørhovedsignal og ytre sporveksel, se ???.

 1. Utførelse: Avstand «a» fra innkjørhovedsignal til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være 10 m.
 2. Utførelse: Avstanden «b» mellom ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) og innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.
 3. Utførelse: Avstand «a+b» mellom innkjørhovedsignal og grensestolpe (signal 64A) skal koordineres med signalanlegget slik at grensestolpene plasseres ved innerste seksjonsmastens (Mn+m) innerste utligger (ca. 1 m fra kl-mast).
 4. Verifikasjon: Avstand «c» mellom innkjørhovedsignal og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel skal verifiseres å være i samsvar med avstandskrav gitt i 🔗 Signal, Prosjektering, Lyssignal, Hovedsignal - krav j) som angir ≥ 200 m.

2.1.3 Seksjonering ved innkjørhovedsignal på stasjonsområder – Konvensjonelle lyssignaler, symmetrisk plassering

a) Seksjonsfelt plassert symmetrisk om innkjørhovedsignal: Seksjonsfelt skal ikke plasseres symmetrisk om innkjørhovedsignal.

 1. Unntak: Midlertidig ombygging hvor det ikke samtidig skal gjøres endringer i signalplassering, se ???
  1. Utførelse: For å sikre at tog stopper før strømavtaker kan kortslutte seksjonsdelet og spenningssette frakoblet høyspenningsanlegg, skal det etableres seksjoneringsstolpe (Signal 64B).
  2. Utførelse: Avstand «a» fra seksjoneringsstolpe til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være 10 m.
  3. Utførelse: Avstanden «b» mellom ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) og innerste mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.
  4. Utførelse: Avstanden «b/2» skal koordineres med signalanlegget slik at innkjørhovedsignal står plassert midt i seksjonsfeltets utstrekning avstand «b».
 2. Verifikasjon: Avstand «c» mellom seksjoneringsstolpe og innkjørtogveiens første sentralstilte, motrettede sporveksel skal verifiseres å være i samsvar med avstandskrav gitt i 🔗 Signal, Prosjektering, Lyssignal, Hovedsignal - krav j) som angir ≥ 200 m.

2.2 Seksjonering ved hovedsignal/stoppskilt plassert rygg mot rygg

a) Seksjonsfelt plassert ved hovedsignal rygg mot rygg: Seksjonsfelt plassert ved hovedsignal som står rygg mot rygg skal plasseres mellom hovedsignalene, se ???.

 1. Betingelse: Avstanden mellom hovedsignalene skal koordineres med fagmiljøet Signal, slik at avstanden er tilpasset seksjonsfeltets utstrekning vist i ???.
 2. Utførelse: Avstand «a» fra hovedsignal til mast for seksjonsutligger (Mn) skal være 10 m.
 3. Utførelse: Avstanden «b» mellom mast for seksjonsutligger (Mn) og mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.

b) Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt rygg mot rygg: Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt som står rygg mot rygg skal plasseres mellom stoppskiltene, se ???.

 1. Betingelse: Avstanden mellom stoppskiltene skal koordineres med fagmiljøet Signal, slik at avstanden er tilpasset seksjonsfeltets utstrekning vist i ???.
 2. Utførelse: Avstand «a» fra stoppskilt til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være 10 m.
 3. Utførelse: Avstanden «b» mellom mast for seksjonsutligger (Mn) og mast for seksjonsutligger (Mn+m) skal være i henhold til kontaktledningsanleggets utforming og vil være mellom 47 og 188 m.

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Ved å gi fleksibilitet i avstandskravet for plassering av lyssignal/stoppskilt i forhold til ytre mast for seksjonsutligger i kontaktlednoingsanlegget øker påliteligheten for å kunne plassere disse ved ukjente hindringer i terreng.

3.2 A - tilgjengelighet

Ved å gi fleksibilitet i avstandskravet for plassering av lyssignal/stoppskilt i forhold til ytre mast for seksjonsutligger i kontaktlednoingsanlegget øker tilgjengeligheten for å kunne plassere disse ved ukjente hindringer i terreng. Annen tilgjengelighet vil ikke endres ved å gi fleksibilitet i selve plasseingen av lyssignal/stoppskilt.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarhet vil ikke endres ved å gi fleksibilitet i selve plasseingen av lyssignal/stoppskilt.

3.4 S - sikkerhet

Hverken traffikal eller elektrisk sikkerhet vil ikke endres ved å gi fleksibilitet i selve plasseingen av lyssignal/stoppskilt.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid og kapasitet vil ikke endres ved å gi fleksibilitet i selve plasseingen av lyssignal/stoppskilt.

3.6 Ø - økonomi

Økonomien kan bedres marginalt ved at palsseringen av lyssignal/stoppskilt gis fleksibilitet slik at utfordrende hindringer i terreng kan unngås.

3.7 K - klima og miljø

Klima og moljø vil ikke endres ved å gi fleksibilitet i selve plasseingen av lyssignal/stoppskilt.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

540 2019 Endringsartikkel 2452 har også forslag om endring av avstandskravet mellom ytre kontaktledningsmast med seksjonsutligger og lyssiganl/stoppskilt. Dette forslaget behandles derfor sammen med tilsvarende forslag i denne endringsartikkelen.

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler at følgende endringer gjøres for avstandskravet til avstanden «a» mellom mellom innkjørhovedsignal/innkjørstoppskilt og ytterste mast for seksjonsutligger (Mn). Fast mål på 10 m erstattes med fleksibel plassering på ≥ 10 m og ≤ 15 m.

Seksjonering ved innkjørstoppskilt på stasjonsområder – ERTMS

 1. Utførelse: Avstand «a» mellom innkjørstoppskilt og ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være ≥ 10 m og ≤ 15 m.

Seksjonering ved innkjørhovedsignal på stasjonsområder – Konvensjonelle lyssignaler

 1. Utførelse: Avstand «a» fra innkjørhovedsignal til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være ≥ 10 m og ≤ 15 m.

Seksjonering ved innkjørhovedsignal på stasjonsområder – Konvensjonelle lyssignaler, symmetrisk plassering

  1. Utførelse: Avstand «a» fra seksjoneringsstolpe til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være ≥ 10 m og ≤ 15 m.

Seksjonering ved hovedsignal/stoppskilt plassert rygg mot rygg

a) Seksjonsfelt plassert ved hovedsignal rygg mot rygg: Seksjonsfelt plassert ved hovedsignal som står rygg mot rygg skal plasseres mellom hovedsignalene, se ???.

 1. Utførelse: Avstand «a» fra hovedsignal til mast for seksjonsutligger (Mn) skal være ≥ 10 m og ≤ 15 m.

b) Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt rygg mot rygg: Seksjonsfelt plassert ved stoppskilt som står rygg mot rygg skal plasseres mellom stoppskiltene, se ???.

 1. Utførelse: Avstand «a» fra stoppskilt til ytterste mast for seksjonsutligger (Mn) skal være ≥ 10 m og ≤ 15 m.


--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 26. nov. 2019 kl. 11:38 (CET)

 • Innspill fra godkjenningsrådet ved prosjekter om at plassering samordnes med «Engineering Guidelines for ERTMS» tas ikke til etterfølgelse da det heller bør være at denne samordningen beskrives i TRV Signal (550) da endringen her i kontaktledning fjerner det spesifiserte avstandskravet hentet fra (550) og kun har en lenke til selve avtandskravet i 550. Her i kontaktledning regulerer vi bare avstandskrav mellom skilt/signaler og kontaktledningsmaster ikke krav til plasering av signaler og andre infarstruktukomponenter.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 14:42 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok --Erik Borgersen (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:18 (CET)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 20. jan. 2020 kl. 15:21 (CET) OK----Kjell.holter (diskusjon) 24. jan. 2020 kl. 10:49 (CET), med forutsetning om at ordlyd i kravene mht. Stoppskilts plassering samordnes med Engineering Guidelines for ERTMS. OK--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 17:12 (CET)

5.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 16. jan. 2020 kl. 17:29 (CET)

5.4 Teknologi

Kontrollert --Tore Telstad (diskusjon) 13. jan. 2020 kl. 17:02 (CET) og sendt til kategorien "til godkjenning"

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --