540 2021 Endringsartikkel 2935

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2935
Forslagsdato 17.02.2021
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 540 Kontaktledning, prosjektering og bygging
Kapittel 6
Avsnitt 7.2
Forslagstekst Nytt krav om toleramse i utliggerområdet , dvs. de to nærmeste hengetrådene. +- 20 mm.

Vurdere å legge inn informasjon om ledningenes elastisitet.

Kontroll med formel legges inn i jernbanekompetanse.no hvis ikke allerede implementert.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Denne endringen forslått av Teknisk avdeling, Kontaktledning medfører innføring av nytt krav til montasjenøyaktighet av utliggerens nærmeste hengetråd på hver side. Montasjenøyaktigheten til disse to hengetrådene er sentrale for den dynamiske oppførselen til kontaktledningen ved innfestingspunkter og det dynamiske samspillet mellom kontaktledning og strømavtaker i det samme området. Kravet innføres i Teknisk regelverk for å synliggjøre viktigheten av montasjenøyaktighet som allerede finnes i systembeskrivelsen til kontaktledningsutformingene.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Påliteligheten til kontaktledningens dynamiske oppførsel og samspill sikres ved innføring av kravet.

3.2 A - tilgjengelighet

Tilgjengeligheten til kontaktledningen endres ikke ved innføring av kravet da det her kun er snakk om tydeliggjøring av montasjenøyaktighet.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Vedlikeholdbarheten til kontaktledningen endres ikke ved innføring av kravet da det her kun er snakk om tydeliggjøring av montasjenøyaktighet.

3.4 S - sikkerhet

Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå endres ikke ved innføring av kravet da det her kun er snakk om tydeliggjøring av montasjenøyaktighet.

Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter endres ikke ved innføring av kravet da det her kun er snakk om tydeliggjøring av montasjenøyaktighet.

3.5 L - levetid og kapasitet

Systemets forventede levetid endres ikke ved innføring av kravet da det her kun er snakk om tydeliggjøring av montasjenøyaktighet.

Relevante kapasitetsfaktorer endres ikke ved innføring av kravet da det her kun er snakk om tydeliggjøring av montasjenøyaktighet.

3.6 Ø - økonomi

Systemets livsløpskostnader endres ikke ved innføring av kravet da det her kun er snakk om tydeliggjøring av montasjenøyaktighet.

3.7 K - klima og miljø

Betingelser knyttet til klimatiske forhold endres ikke ved innføring av kravet da det her kun er snakk om tydeliggjøring av montasjenøyaktighet.

Miljøbelastninger endres ikke ved innføring av kravet da det her kun er snakk om tydeliggjøring av montasjenøyaktighet.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler innføring av toleransekrav til montasjenøyaktighet for utliggernes to nærmeste hengetråder for å tydeliggjøre allerede eksisterende forutsetninger i kontaktledningsutformingenes tekniske systembeskrivelse.

Forslaget om bekrivelse av ledningenes elastisitet sees bort fra da det allerede er beskrevet i TRV:00598.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 6. aug. 2021 kl. 12:33 (CEST)

4.1 Nytt krav

Utliggerens to nærmeste hengetråder: Montasjenøyaktighet for posisjonen til utliggerens nærmeste hengetråd på hver side av utliggeren i kontaktledningens lengderetning skal være ± 20 mm.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 31. aug. 2021 kl. 14:57 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 16:21 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:26 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:04 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 13:33 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:13 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!