TRV:00598

ID TRV:00598
Bok 540
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst b) Elastisitet: Maksimal elastisitet for kontakttråden skal være beregnet for hver mekaniske utforming.
  1. Utførelse: Maksimal elastisitet kan være angitt for ulike spennlengder.
Det er viktig å kjenne maksimal oppløft for kontakttråden av følgende årsaker:
  • for å sikre at oppløftet holder seg innenfor strømavtakerens arbeidsområde, og
  • for å sikre tilstrekkelig avstand til konstruksjoner over jernbanen.

Oppløft beregnes ut ifra kontaktledningens elastisitet og dynamisk kontaktkraft mellom strømavtaker og kontakttråd.

Forenklet likning for beregning av maksimal elastisitet for et spenn er angitt i boken Contact Lines for Electric Railways:'"`UNIQ--ref-00000000-QINU`"'

'"`UNIQ--math-00000001-QINU`"'

der

  • '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' er maksimal elastisitet for spennet i mm/N
  • '"`UNIQ--math-00000003-QINU`"' er spennlengden i m,
  • '"`UNIQ--math-00000004-QINU`"' er en faktor, lik 4,0 for utforminger uten Y-line og 3,5 for utforminger med Y-line.
  • '"`UNIQ--math-00000005-QINU`"' er innspenningskrafta i kontakttråden i kN, og
  • '"`UNIQ--math-00000006-QINU`"' er innspenningskrafta i bærelina i kN.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Samspill mellom strømavtaker og kontaktledning, Generelt
  1. Kießling et al Contact Lines for Electric Railways, Publicis publishing, 2018, s 554.