542 2015 Endringsartikkel 1293

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1293
Forslagsdato 16.12.2015
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Nytt krav
Bok 542 Kontaktledning, vedlikehold
Kapittel Generelle tekniske krav
Avsnitt Jording
Forslagstekst Gjennomgang av krav slik at dette kommer i samsvar med krav stilt Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og returkrets.

Hovedkravet endres til: Krav til ledende del innenfor sone for kontaktledning se Jording og returkrets. a) Utbedring av utjevningsforbindelse: Manglende/ødelagt utjevningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Kravet er flytte og behndlet i Felles elektro.

2.2 A - tilgjengelighet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.4 S - sikkerhet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.5 L - levetid

Se tekst for R - pålitelighet.

2.6 Ø - økonomi

Se tekst for R - pålitelighet.

2.7 K - kapasitet

Se tekst for R - pålitelighet.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endret kravtekst i kapitlet Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Jording. Krav til ledende del innenfor sone for kontaktledning se Jording og returkrets.

  1. Utbedring av utjevningsforbindelse: Manglende/ødelagt utjevningsforbindelse skal utbedres umiddelbart.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 16. des. 2015 kl. 15:17 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

Begrepet umiddelbart bør defineres f.eks. ved referanse til https://trv.jbv.no/wiki/Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Tid_til_utbedring_av_feil.

OK under forutsetning av at kommentaren ivaretas.

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres