542 2021 Endringsartikkel 3081

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3081
Forslagsdato 27.08.2021
Forslagsstiller Bjørn Ivar Olsen
Klassifisering Kravendring
Bok 542 Kontaktledning, vedlikehold
Kapittel Kontaktledning, Vedlegg
Avsnitt Målevognskjøring
Forslagstekst Endre grenseverdier slik at vedlikeholds- og kritiske grenser sees i sammenheng med strømavtakerens profil og ikke som dagens krav med fokus på installasjon av forskjellige utforminger.
Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Gi målevognens resultater fra kontroller relevante data for utarbeidelse av arbeidsordre til feilretting (UKV og AKV) basert på tallgrunnlag som fokuserer på driftsforholdene til strømavtakeren når denne berører kontaktledningsanlegget.

3 Vurdering av endringen

Hjelpetekst: For hver RAMSLØK-parameter gis en selvstendig vurdering, underbygget med argumentasjon, av hvordan endringen vil påvirke aspektene listet nedenfor for den aktuelle parameteren, sammen med eventuelle antakelser, forutsetninger eller kompenserende tiltak.

3.1 R - pålitelighet

Ved å endre kravene til vedlikeholds- og kritisk grense vil påliteligheten til kontaktledningsanlegget opprettholdes.

3.2 A - tilgjengelighet

Ved å endre kravene til vedlikeholds- og kritisk grense vil tilgjengeligheten til kontaktledningsanlegget opprettholdes.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ved å endre kravene til vedlikeholds- og kritisk grense vil vedlikeholdbarheten til kontaktledningsanlegget opprettholdes.

3.4 S - sikkerhet

Systemets evne til å kontrollere farer på overordnet jernbanesystemnivå endres ikke da endringen har som fokus å sørge for at måleresultater ikke generer unødvendige arbeidsordre til vedlikehold av anleggene.

Muligheten for at farer kan oppstå dersom systemet svikter endres ikke da endringen har som fokus å sørge for at måleresultater ikke generer unødvendige arbeidsordre til vedlikehold av anleggene.

3.5 L - levetid og kapasitet

Systemets forventede levetid endres ikke da endringen har som fokus å sørge for at måleresultater ikke generer unødvendige arbeidsordre til vedlikehold av anleggene.

Relevante kapasitetsfaktorer endres ikke da endringen har som fokus å sørge for at måleresultater ikke generer unødvendige arbeidsordre til vedlikehold av anleggene.

3.6 Ø - økonomi

Økonomien sikres ved at endringen har som fokus å sørge for at måleresultater ikke generer unødvendige arbeidsordre til vedlikehold av anleggene.

3.7 K - klima og miljø

Betingelsene knyttet til klimatiske forhold påvirkes ikke av denne endringen da dette kun dreier seg om måleteknisk datainnhenting.

Miljøbelastninger påvirkes ikke av denne endringen da dette kun dreier seg om måleteknisk datainnhenting.

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefaler endringer gjennomført for på det viset få redusert omfanget av unødvendige genereringer av arbeidsordre (UKV og AKS) som resultat ved kjøring og kontroll med målevogn med fokus på kontaktledningsanlegg.

--Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 27. aug. 2021 kl. 14:56 (CEST)

4.1 Gjeldende krav

4.1.1 Strømavtakerens statiske kraft

Stømavtakeren på målevognen skal ha en statisk kraft på 55 N.

4.1.2 Strømavtakerens dynamiske egenskaper

Strømavtakeren på målevognen skal ha dynamiske egenskaper som fører til en maksimal aerodynamisk middelkraft på 110 N ved 210 km/h.

 • Prioritet 1 og 2 skal kontrolleres i hovedkjøreretning på dobbeltspor og begge retninger på enkeltsporet strekning minst 2 ganger i året.
 • Prioritet 3 og 4 skal kontrolleres slik at det minst blir kjørt motsatt vei vår og høst.
 • Prioritet 5 kontrolleres minst 1 gang i året. Ved kjøring 1 gang i året bør det kjøres slik at det blir kjørt begge veier i løpet av 2 år. Dette gjelder også spor uten prioritet.
 • Vårkjøringene bør utføres i perioden april - mai og høstkjøringene i perioden oktober - november.
 • For baner med prioritet 1 til 4 skal krysningsspor og overkjøringssløyfer kontrolleres minst 1 gang i året.
 • For baner med prioritet 5 skal krysningsspor og overkjøringssløyfer kontrolleres minst hvert andre år.
4.1.2.1 Vertikal kontakttrådhøyde

Se også kap. 5.
For system 25 skal følgende grenseverdier benyttes:
Vedlikehold: 5270 mm < kth < 5330 mm.
Kritisk: 5200 mm < kth < 5400 mm.
For system 20 skal følgende grenseverdier benyttes:
Vedlikehold: 5050 mm < kth < 5600 mm.
Kritisk: 4800 mm < kth < 5750 mm.
For øvrige systemer skal følgende grenseverdier benyttes:
Vedlikehold: 5000 mm < kth < 5600 mm.
Kritisk: 4800 mm < kth < 5750 mm.

4.1.2.2 Horisontal posisjon (sikksakk) av kontakttråden

Se også kap. 5.
For system 20 med sikksakk 200 mm skal følgende grenseverdier benyttes:
Vedlikehold: -230 mm < sikksakk < 230 mm.
Kritisk: -250 mm < sikksakk < 250 mm.
For system 20 og 25 med sikksakk 300 mm skal følgende grenseverdier benyttes:
Vedlikehold: -330 mm < sikksakk < 330 mm.
Kritisk: -350 mm < sikksakk < 350 mm.
For system 20 med sikksakk 400 mm skal følgende grenseverdier benyttes:
Vedlikehold: -430 mm < sikksakk < 430 mm.
Kritisk: -450 mm < sikksakk < 450 mm.
For andre systemer med sikksakk 400 mm skal følgende grenseverdier benyttes:
Vedlikehold: -450 mm < sikksakk < 450 mm.
Kritisk: -500 mm < sikksakk < 500 mm.

4.1.2.3 Krefter mellom strømavtaker og kontakttråd

Se vedlegg 5.d.

4.2 Revidert krav

4.2.1 Strømavtakerens statiske kraft

Strømavtakerens statiske kraft: Strømavtakeren på målevognen skal ha en statisk kraft i henhold til EN 50367:2020 paragraf 7.2.

 1. Utførelse: Det statiske trykket skal primært være 70 N
 2. Utførelse: Det statiske trykket skal enkelt kunne reguleres trinnløst mellom 55 N og 90 N
 3. Unntak: Det kan for enkelte kontaktledningsutforminger bestemmes å benytte statisk trykk på 55 N ved kontrollkjøring

4.2.2 Strømavtakerens dynamiske egenskaper

For maksimal dynamisk middelkraft se også vedlegget 🔗 Krav til krefter mellom strømavtaker og kontakttråd.

Strømavtakerens dynamiske egenskaper: Strømavtakeren på målevognen skal ha dynamiske egenskaper som fører til en maksimal aerodynamisk middelkraft (Fm,max) i samsvar med formler angitt i EN 50367:2020, tabell 6 i fri luft og tabell 7 i tunneler.

 1. Utførelse: Prioritet 1 og 2 skal kontrolleres i hovedkjøreretning på dobbeltspor og begge retninger på enkeltsporet strekning minst 2 ganger i året.
 2. Utførelse: Prioritet 3 og 4 skal kontrolleres slik at det minst blir kjørt motsatt vei vår og høst.
 3. Utførelse: Prioritet 5 kontrolleres minst 1 gang i året. Ved kjøring 1 gang i året bør det kjøres slik at det blir kjørt begge veier i løpet av 2 år. Dette gjelder også spor uten prioritet.
 4. Utførelse: Vårkjøringene bør utføres i perioden april - mai og høstkjøringene i perioden oktober - november.
 5. Utførelse: For baner med prioritet 1 til 4 skal krysningsspor og overkjøringssløyfer kontrolleres minst 1 gang i året.
 6. Utførelse: For baner med prioritet 5 skal krysningsspor og overkjøringssløyfer kontrolleres minst hvert andre år.

4.2.3 Grenseverdier for målevogn

Ved normal målevognskjøring benyttes nedenstående verdier for vedlikehold og akutt feilretting.

4.2.3.1 Vertikal posisjon, kontakttrådhøyde

Se også vedlikeholdskapitlet 🔗 Kontaktledning.

Grenseverdier for kontaktledningsutforming S25 og kontakttrådhøyde 5,30 m: For kontaktledningsutforming S25 med kontakttrådhøyde på 5,30 m over SOK skal følgende grenseverdier benyttes

 1. Utførelse: Vedlikeholdsgrense er som følger, 5270 mm < kth < 5330 mm.
 2. Utførelse: Kritisk grense er som følger, 5200 mm < kth < 5400 mm.

Grenseverdier for kontaktledningsutforming S25 og kontakttrådhøyde 5,10 m: For kontaktledningsutforming S25 med kontakttrådhøyde på 5,10 m over SOK skal følgende grenseverdier benyttes

 1. Utførelse: Vedlikeholdsgrense er som følger, 5070 mm < kth < 5130 mm.
 2. Utførelse: Kritisk grense er som følger, 5000 mm < kth < 5200 mm.

Grenseverdier for kontaktledningsutforming S20 samt øvrige utforminger: For kontaktledningsutforming S20 samt øvrige utforminger med kontakttrådhøyde i intervallet 5,05 m < kth < 5,60 m over SOK skal følgende grenseverdier benyttes

 1. Utførelse: Vedlikeholdsgrense er som følger, 5020 mm < kth < 5630 mm.
 2. Utførelse: Kritisk grense er som følger, 4770 mm < kth < 5750 mm.
4.2.3.2 Horisontal posisjon (sikksakk) av kontakttråden

Se også vedlikeholdskapitlet 🔗 Kontaktledning.

For alle kontaktledningsutforminger skal følgende grenseverdier benyttes for sikksakk:

 1. Utforming: Vedlikeholdsgrense for sikksakk er ±450 mm.
 2. Utforming: Kritisk grense for sikksakk er ±500 mm.
4.2.3.3 Krefter mellom strømavtaker og kontakttråd

Se 🔗 Vedlegg, Krav til krefter mellom strømavtaker og kontakttråd.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 1. sep. 2021 kl. 14:03 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2021 kl. 09:51 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 11:35 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:51 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 15:52 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 22:07 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!