543 2015 Endringsartikkel 1271

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1271
Forslagsdato 08.12.2015
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 5 Sporvekselvarme
Avsnitt ---
Forslagstekst Tekst i 510, kapittel 6 (Jording) er revidert, og dette medfører oppdateringer.

Avsnitt 2.1.1, Strømforsyning

  • stryk pkt e) (dekket av 510/6)
  • stryk deler av pkt f), men behold henvisning til 510/6 (dekket av 510/6)

Avsnitt 4, Beskyttelsesjording

  • stryk pkt a) med 1), men behold lærebokstoff (dekket av 510/6)
  • stryk pkt b), men behold lærebokstoff (dekket av 510/6)
  • stryk punkt c) (dekket av 510/6)
  • stryk punkt d) (dekket av 510/6)
  • stryk "... (PE) koplet mot returkretsen og ikke mot offentlig forsyningsnett" i punkt e) og endre "bør" til "skal".

Avsnitt 5, Dokumentasjon Hensvise til Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Dokumentasjon.

I tillegg følger løpende korrektur og oppgradering av teksten uten implikasjoner for krav eller anbefalinger ("skal" / "bør").

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

ivaretatt gjennom revisjonsarbeid av 510/6

2.2 A - tilgjengelighet

ikke relevant

2.3 M - vedlikeholdbarhet

ikke relevant

2.4 S - sikkerhet

ikke relevant

2.5 L - levetid

ikke relevant

2.6 Ø - økonomi

ikke relevant

2.7 K - kapasitet

ikke relevant

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK --Erik Borgersen (diskusjon) 22. jan. 2016 kl. 12:59 (CET)

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK--Jens Melsom (diskusjon) 11. jan. 2016 kl. 18:39 (CET)

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --