543 2016 Endringsartikkel 1478

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1478
Forslagsdato 13.07.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 4
Avsnitt 7
Forslagstekst 7. Godkjenning av tekniske systemer og komponenter

Teksten i avsnitt 7 er lite hensiktsmessig, hele innholdet i avsnitt 7 erstattes med:

Godkjenning er generelt beskrevet i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Anskaffelser.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen praktisk endring.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen praktisk endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen praktisk endring.

2.4 S - sikkerhet

Ingen praktisk endring.

2.5 L - levetid

Ingen praktisk endring.

2.6 Ø - økonomi

Ingen praktisk endring.

2.7 K - kapasitet

Ingen praktisk endring.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

anbefalt

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:12 (CEST)

4.2 Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 15:00 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

--Jens Melsom (diskusjon) 21. aug. 2016 kl. 11:51 (CEST)OK - JMe -

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 24. aug. 2016 kl. 08:25 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --