543 2019 Endringsartikkel 2278

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2278
Forslagsdato 28.02.2019
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 543 Lavspenning og 22 kV, prosjektering
Kapittel 5
Avsnitt 3.2 og 2.6.1
Forslagstekst

I punkt 2.3 Aktivering, overvåking og regulering, a) punkt 1:

Det forutsettes imidlertid at hver sporveksel reguleres individuelt, men kan utnytte felles meteorologisk informasjon for stedet.

Gammel tekst:

a) Regulering: Alle anlegg skal ha en lokal regulering som tar hensyn til omgivelsestemperatur, skinnetemperatur og/eller nedbør/fuktighet.

  1. Utførelse: På områder med flere sporvekselvarmegrupper bør reguleringen kunne styre flere grupper.

Ny tekst:

a) Regulering: Alle anlegg skal ha en lokal regulering som tar hensyn til omgivelsestemperatur, skinnetemperatur og/eller nedbør/fuktighet.

  1. Utførelse: På områder med flere sporveksler der det er tilgjengelig meteorologisk informasjon, kan slik informasjon gjøres tilgjengelig for de aktuelle systemene med sporvekselvarme .

I punkt 2.6.1 Sporvekselvarmeelementer, b) punkt 2:

For fjernstyrte sporsperrer installeres varmeelementer, vurdering utelates.

Gammel tekst:

b) Omfang: Det skal prosjekteres med varmeelementer på alle sentralstilte sporveksler.

  1. Vurdering: Behov for sporvekselvarme i sporveksler i tunneler skal vurderes spesielt.
  2. Vurdering: For fjernstyrte sporsperrer skal det vurderes behov for varmeelementer.
  3. Utførelse: Varmeelement på sporsperrer bør styres sammen med varmeelementer i nærliggende sporveksel.
  4. Utførelse: Elektriske krav til installasjon av varmeelementer for sporsperre er som for varmeelementer til sporveksler.

Ny tekst:

b) Omfang: Det skal prosjekteres med varmeelementer på alle sentralstilte sporveksler.

  1. Vurdering: Behov for sporvekselvarme i sporveksler i tunneler skal vurderes spesielt.
  2. Utførelse: For fjernstyrte sporsperrer skal det installeres varmeelementer. Reguleringen styres av egen føler.
  3. Utførelse: Elektriske krav til installasjon av varmeelementer for sporsperre er som for varmeelementer til sporveksler.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ivaretatt

2.2 A - tilgjengelighet

Ivaretatt

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Minst like god, kanskje bedre

2.4 S - sikkerhet

Ivaretatt

2.5 L - levetid og kapasitet

Ivaretatt

2.6 Ø - økonomi

Kan medføre reduserte forsinkelser og færre innstillinger

2.7 K - klima og miljø

Ivaretatt

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefalt

Bakgrunn for å unnlate vurdering av montasje av varmeelementer på sporsperre kom fra driftspersonale. I utgangspunktet er det to alternative sett med kostnadselementer:
A: Kostnader ved en vurdering av nødvendigheten, og kanskje i ettertid driftsforstyrrelser + etterinstallasjon til høy pris + energikostnad.
B: Investeringskostnad ved hovedinstallasjon + energikostnad. --Per Klepsland (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 14:59 (CEST)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 12:25 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 15:50 (CEST) Dette innebærer en kostnad både for utstyr og vedlikehold. Dette er ikke synliggjort i RAMSLØK lista.--Magheg (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 08:28 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

Det å alltid installere varmeelementer på alle sporsperrer med egne styringer er kostnadsdrivende ved bygging og vedlikehold. Hva er argumentet for ikke å beholde samme vurderings-krav som for spv? --Nerbre (diskusjon) 30. aug. 2019 kl. 16:09 (CEST) ok --Nerbre (diskusjon) 6. sep. 2019 kl. 14:53 (CEST)

4.4 Teknologi

Kontrollert Elkraft--Tore Telstad (diskusjon) 28. aug. 2019 kl. 15:43 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --