544 2015 Endringsartikkel 1041

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1041
Forslagsdato 12.01.2015
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 544 Lavspenning og 22 kV, bygging
Kapittel 5
Avsnitt 2.6
Forslagstekst Nytt krav d):

d) Festing av kabler (f.eks. kabel til varmeelement) til sville, skal foretas uten at svillen svekkes, f.eks. av korrosjon.

Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sviller gir tekniske detaljer om sviller, og i flere tilfeller er det detaljert tegning som viser plassering av armeringen i svillene. Når svillen ses fra oven, vil midtaksen ofte være uten armering. Dersom det skal bores i svillen, kan dette brukes som utgangspunkt for å finne steder med rimelig god avstand til armeringen.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Noe bedret.

2.2 A - tilgjengelighet

uten betydning.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Noe bedret.

2.4 S - sikkerhet

Ikke relevant.

2.5 L - levetid

Kan bli påvirket - i tilfellet i ønsket retning.

2.6 Ø - økonomi

Ikke relevant.

2.7 K - kapasitet

Ikke relevant.

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --