544 2015 Endringsartikkel 1041

Endringsinformasjon

EndringsID 1041
Forslagsdato 12.01.2015
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Nytt krav
Bok 544 Lavspenning og 22 kV, bygging
Kapittel 5
Avsnitt 2.6
Forslagstekst Nytt krav d):

d) Festing av kabler (f.eks. kabel til varmeelement) til sville, skal foretas uten at svillen svekkes, f.eks. av korrosjon.

Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sviller gir tekniske detaljer om sviller, og i flere tilfeller er det detaljert tegning som viser plassering av armeringen i svillene. Når svillen ses fra oven, vil midtaksen ofte være uten armering. Dersom det skal bores i svillen, kan dette brukes som utgangspunkt for å finne steder med rimelig god avstand til armeringen.
Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Noe bedret.

A - tilgjengelighet

uten betydning.

M - vedlikeholdbarhet

Noe bedret.

S - sikkerhet

Ikke relevant.

L - levetid

Kan bli påvirket - i tilfellet i ønsket retning.

Ø - økonomi

Ikke relevant.

K - kapasitet

Ikke relevant.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok

Prosjekter

OK

Infrastruktureier

OK

Teknologi

OK

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --