Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sviller

1 SPENNBETONGSVILLE JBV 54

Figur 1: Spennbetongsville JBV 54

Svillens vekt: 238 kg

Befestigelse: Pandrol Fastclip FE

Tegning:OB 800135

Ankeret OB 800122 er innstøpt i svillen

2 SPENNBETONGSVILLE JBV 97

Figur 2: Spennbetongsville JBV 97

Svillens vekt: 230 kg

Befestigelse: Pandrol Fastclip FC

Tegning:Sk 3181

Ankeret Sk 3165A er innstøpt i svillen.

3 SPENNBETONGSVILLE JBV 60

Figur 3: Spennbetongsville JBV 60

Svillens vekt:285 kg

Befestigelsessystem: Pandrol Fastclip FE

Tegning: OB 800136

Ankeret OB 800122 er innstøpt i svillen.


4 SPENNBETONGSVILLE BNF 60

Figur 4: Spennbetongsville BNF 60

Svillens vekt:332 kg

Befestigelsessystem: Pandrol Fastclip FE

Tegning: KO-067429

Ankeret OB 800122 er innstøpt i svillen.

5 SPENNBETONGSVILLE BNF 60+

Figur 5: Spennbetongsville BNF 60+

Svillens vekt:332 kg

Befestigelsessystem: Pandrol Fastclip FE

Tegning: KO-067501

Ankeret OB 800122 er innstøpt i svillen.

6 SPENNBETONGSVILLE OB35 HAL

Figur 6: Spennbetongsville OB35 HAL

Svillens vekt:285 kg

Befestigelsessystem: Pandrol FC 1604 Fastclip

Tegning: KO-064966

Ankeret Sk 3165 er innstøpt i svillen.

Svillen leveres med svillematte 0,25 N/mm3

Svillen har skinnehelning 1:30

7 SPENNBETONGSVILLE NSB 95

Figur 7: Spennbetongsville NSB 95

Svillens vekt:270 kg

Befestigelsessystem: Pandrol Fastclip FC

Tegning:Sk 3180

Ankeret Sk 3165 er innstøpt i svil­len.

8 SPENNBETONGSVILLE NSB 93

Figur 8: Spennbetongsville NSB 93

Svillens vekt: 270 kg

Tegning:Sk 3130

Ankeret Sk 3106b er innstøpt i svillen.

9 SPENNBETONGSVILLE NSB 90

Figur 9: Spennbetongsville NSB 90

Svillens vekt: 230 kg

Tegning:Sk 3105

Ankeret Sk 3106 eller Sk 3106b er innstøpt i svillen.

10 SPENNBETONGSVILLE NSB ENHETSSVILLE

Figur 10: Spennbetongsville NSB Enhetssville

Svillens vekt: 230 kg

Tegning:Sk 1619a

Ankeret Sk 1622a er innstøpt i svillen.

11 NSB ENHETSSVILLE I SPESIALUTFØRELSE

Figur 11: Spennbetongsville NSB Enhetssville i spesialutførelse

Svillens vekt: 230 kg

Sk 1619b

ankeret Sk 1622a er innstøpt i svillen.

NSB enhetssville i spesial­utførelse er lik NSB enhetssville bortsett fra at de innstøpte ankerne er tilpasset skinneprofilene 35 og NSB40.

12 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 FOR HEY-BACK

Figur 12: Spennbetongsville Type 2 for Hey-Back

Svillens vekt: 230 kg

Tegning:Sk 998

Hey-back plate Sk 972 påmonteres svillen.

13 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 FOR PANDROL

Figur 13: Spennbetongsville Type 2 for Pandrol

Svillens vekt: 226 kg

Tegning:Sk 1599

Ankeret Sk 1622a er innstøpt i svillen.

14 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 MED STØPEJERNSANKER

Figur 14: Spennbetongsville Type 2 med støpejernsanker

Svillens vekt: 230 kg

Tegning:Sk 1589

Støpejernsankeret Sk 1621 er innstøpt i svillen.

15 SVILLEANKER

15.1 Pandrol Fastclip svilleanker for JBV 54 og JBV 60

Tegning: OB 800122

Figur 15: Pandrol Fastclip svilleanker for JBV 54 og JBV 60

15.2 Pandrol Fastclip svilleanker for JBV 97 og NSB 95

Tegning: Sk 3165A

Figur 16: Pandrol Fastclip svilleanker for JBV 97 og NSB 95

15.3 Pandrol anker for NSB 90 og NSB 93

Tegning: Sk 3106b

Figur 17: Pandrol svilleanker for NSB 90 og NSB 93


15.4 Anker for NSB 90

Tegning: Sk 3106

Figur 18: Anker for NSB 90


15.5 Anker for NSB enhetssville, NSB enhetssville i spesialutførelse og betongsville type 2

Tegning: Sk 1622a

Figur 19: Anker for NSB enhetssville, NSB enhetssville i spesialutførelse og betongsville type 2


15.6 Svilleanker for betongsville type 2

Tegning :Sk 1621

Figur 20: Svilleanker for betongsville type 2

15.7 Svilleanker for Pandrol Fastclip i sporveksler

Tegning Sk 3183

Figur 21: Svilleanker for Pandrol Fastclip i sporveksler

15.8 Svilleanker for e-clip i sporveksler

Tegning: Sk 3127

Figur 22: Svilleanker for e-clip i sporveksler

15.9 Støpejernsanker for Pandrol PR-clip i sporveksler

Tegning Sk 3126

Figur 23: Støpejernsanker for Pandrol PR-clip i sporveksler

16 TRESVILLE

16.1 Type X

Figur 24: Tresville X

vekt: 80 kg (bøk).

Tegning:Sk 1645

16.2 Type X 30 tonn aksellast

Figur 25: Tresville X for 30 t aksellast


Tegning:Sk 1645

16.3 Dobbeltsville

Figur 26: Dobbeltsville

Tegning:Sk 1646

17 BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL FASTCLIP/e-clip FESTE

Figur 27: BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL FASTCLIP/e-clip FESTE

Anker Sk 3183 er innstøpt i betongsvillen.

18 BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL e-clip/PR-CLIP FESTE

Figur 28: BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL e-clip/PR-CLIP FESTE

Tegning:Sk 1634b

Anker Sk 3127 er innstøpt i betongsvillen. Ankerne er tilpasset bruk av 10 mm mellomlegg

X, Y og L for plassering av innstøpningsdetaljene er gitt i koordinatliste

Figuren viser koordinatene til sentrum av dyblene slik det fremgår av tegning

19 BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED DYBLER

Figur 29: BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED DYBLER

Tegning:Sk 1634a

Plastdybler Sdu 9 er innstøpt i betongsvillen

Svillene har gjennomgående hull for drenering

X, Y og L for plassering av innstøpningsdetaljene er gitt i koordinatliste

Figuren viser koordinatene til sentrum av dyblene slik det fremgår av tegning

20 JBV 60 BRU

Figur 30: JBV 60 BRU

Tegning:OB. 800139

JBV 60 BRU er identisk med JBV 60 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.

Se Sporkonstruksjon 60E1 / Pandrol Fastclip FE 1404 / JBV 60 BRU for befestigelsesdeler og ledeskinner som inngår i denne sporkonstruksjonen.

21 JBV 54 BRU

Figur 31: JBV 54 BRU

Tegning:OB. 800138

JBV 54 BRU er identisk med JBV 54 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.

Se Sporkonstruksjon 49E1/54E3 / Pandrol Fastclip FE 1404 / JBV 54 BRU for befestigelsesdeler og ledeskinner som inngår i denne sporkonstruksjonen.

22 BRUSVILLE 95

Figur 32: BRUSVILLE 95

Tegning:Sk 3186

Brusville 95 er identisk med NSB 95 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.

23 BRUSVILLE 97

Figur 33: BRUSVILLE 97

Tegning:Sk 3185

Brusville 97 er identisk med NSB 97 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.

24 BRUSVILLE 90

Figur 34: BRUSVILLE 90

Tegning:Sk 3124

Brusville 90 er identisk med NSB 90 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.