Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sviller

1 SPENNBETONGSVILLE JBV 54

Figur 1: Spennbetongsville JBV 54

Artikkel: 105337

Tegning: KO-800135

Svillens vekt: 238 kg

Befestigelse: Pandrol Fastclip FE 1404

Ankeret KO-800122 er innstøpt i svillen

2 SPENNBETONGSVILLE JBV 97

Figur 2: Spennbetongsville JBV 97

Artikkel: 103475

Tegning: KO-701259

Svillens vekt: 230 kg

Befestigelse: Pandrol Fastclip FC 1501

Ankeret KO-701250 er innstøpt i svillen.

3 SPENNBETONGSVILLE JBV 60

Figur 3: Spennbetongsville JBV 60

Artikkel: 105335

Tegning: KO-800136

Svillens vekt:285 kg

Befestigelsessystem: Pandrol Fastclip FE 1404

Ankeret KO-800122 er innstøpt i svillen.

4 SPENNBETONGSVILLE BNF 60

Figur 4: Spennbetongsville BNF 60

Artikkel: Se TABELL:Friksjonssviller

Tegning: KO-067429

Svillens vekt:332 kg

Befestigelsessystem: Pandrol Fastclip FE

Ankeret KO-800122 er innstøpt i svillen.

5 SPENNBETONGSVILLE BNF 60+

Figur 5: Spennbetongsville BNF 60+

Artikkel: Se TABELL:Friksjonssviller

Tegning: KO-067501

Svillens vekt:332 kg

Befestigelsessystem: Pandrol Fastclip FE

Ankeret KO-800122 er innstøpt i svillen.

6 SPENNBETONGSVILLE BN 24

Figur 6: Spennbetongsville BN 24

Sville for 35 tonn aksellast.

Tegning: KO-071044

Svillens vekt:315 kg

Befestigelsessystem: Vossloh system W30

Svillen har innstøpte dybler for svilleskruer Vossloh Ss

Svillen har skinnehelning 1:20

7 SPENNBETONGSVILLE OB35 HAL

Figur 7: Spennbetongsville OB35 HAL

Tegning: KO-064966

Svillens vekt:285 kg

Befestigelsessystem: Pandrol FC 1604 Fastclip

Ankeret KO-701250 er innstøpt i svillen.

Svillen leveres med svillematte 0,25 N/mm3

Svillen har skinnehelning 1:30

8 SPENNBETONGSVILLE NSB 95

Figur 8: Spennbetongsville NSB 95

Artikkel: 107223

Tegning: KO-701258

Svillens vekt:270 kg

Befestigelsessystem: Pandrol Fastclip FC

Ankeret KO-701250 er innstøpt i svillen.

9 SPENNBETONGSVILLE NSB 93

Figur 9: Spennbetongsville NSB 93

Svillens vekt: 270 kg

Tegning:KO-701234

Ankeret KO-701210 er innstøpt i svillen.

10 SPENNBETONGSVILLE NSB 90

Figur 10: Spennbetongsville NSB 90

Svillens vekt: 230 kg

Tegning: KO-701208

Ankeret KO-701210 eller KO-701210 er innstøpt i svillen.

11 SPENNBETONGSVILLE NSB ENHETSSVILLE

Figur 11: Spennbetongsville NSB Enhetssville

Svillens vekt: 230 kg

Tegning: KO-700840

Ankeret KO-700846 er innstøpt i svillen.

12 NSB ENHETSSVILLE I SPESIALUTFØRELSE

Figur 12: Spennbetongsville NSB Enhetssville i spesialutførelse

Svillens vekt: 230 kg

Tegning: KO-700841

ankeret KO-700846 er innstøpt i svillen.

NSB enhetssville i spesialutførelse er lik NSB enhetssville bortsett fra at de innstøpte ankerne er tilpasset skinneprofilene 35 og NSB40.

13 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 FOR HEY-BACK

Figur 13: Spennbetongsville Type 2 for Hey-Back

Svillens vekt: 230 kg

Tegning: KO-700551

Hey-back plate Sk 972 påmonteres svillen.

14 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 FOR PANDROL

Figur 14: Spennbetongsville Type 2 for Pandrol

Svillens vekt: 226 kg

Tegning: KO-700821

Ankeret KO-700846 er innstøpt i svillen.

15 SPENNBETONGSVILLE TYPE 2 MED STØPEJERNSANKER

Figur 15: Spennbetongsville Type 2 med støpejernsanker

Svillens vekt: 230 kg

Tegning: KO-700818

Støpejernsankeret KO-700844 er innstøpt i svillen.

16 SVILLEANKER

16.1 Pandrol Fastclip svilleanker for JBV 54 og JBV 60

Tegning: KO-800122

Figur 16: Pandrol Fastclip svilleanker for JBV 54 og JBV 60

16.2 Pandrol Fastclip svilleanker for JBV 97 og NSB 95

Tegning: KO-701250

Figur 17: Pandrol Fastclip svilleanker for JBV 97 og NSB 95

16.3 Pandrol anker for NSB 90 og NSB 93

Tegning: KO-701210

Figur 18: Pandrol svilleanker for NSB 90 og NSB 93

16.4 Anker for NSB 90

Tegning: KO-701209

Figur 19: Anker for NSB 90

16.5 Anker for NSB enhetssville, NSB enhetssville i spesialutførelse og betongsville type 2

Tegning: KO-700846

Figur 20: Anker for NSB enhetssville, NSB enhetssville i spesialutførelse og betongsville type 2

16.6 Svilleanker for betongsville type 2

Tegning: KO-700844

Figur 21: Svilleanker for betongsville type 2

16.7 Svilleanker for Pandrol Fastclip i sporveksler

Tegning: KO-701261

Figur 22: Svilleanker for Pandrol Fastclip i sporveksler

16.8 Svilleanker for e-clip i sporveksler

Tegning: KO-701231

Figur 23: Svilleanker for e-clip i sporveksler

16.9 Støpejernsanker for Pandrol PR-clip i sporveksler

Tegning: KO-701230

Figur 24: Støpejernsanker for Pandrol PR-clip i sporveksler

17 TRESVILLE

17.1 Type X

Figur 25: Tresville X

vekt: 80 kg (bøk).

Artikkel: 105422 (med Fastclip FC befestigelse)

Tegning: KO-700872

17.2 Type X 30 tonn aksellast

Figur 26: Tresville X for 30 t aksellast

Artikkel: 104917 (med Fastclip FC befestigelse)

Tegning: KO-700872

17.3 Dobbeltsville

Figur 27: Dobbeltsville

Tegning: KO-700873

18 BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL FASTCLIP/e-clip FESTE

Figur 28: BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL FASTCLIP/e-clip FESTE

Anker KO-701261 er innstøpt i betongsvillen.

19 BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL e-clip/PR-CLIP FESTE

Figur 29: BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED PANDROL e-clip/PR-CLIP FESTE

Tegning: KO-700861

Anker KO-701231 er innstøpt i betongsvillen. Ankerne er tilpasset bruk av 10 mm mellomlegg

X, Y og L for plassering av innstøpningsdetaljene er gitt i koordinatliste

Figuren viser koordinatene til sentrum av dyblene slik det fremgår av tegning

20 BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED DYBLER

Figur 30: BETONGSVILLE FOR SPORVEKSLER MED DYBLER

Tegning: KO-700860

Plastdybler Sdu 9 er innstøpt i betongsvillen

Svillene har gjennomgående hull for drenering

X, Y og L for plassering av innstøpningsdetaljene er gitt i koordinatliste

Figuren viser koordinatene til sentrum av dyblene slik det fremgår av tegning

21 JBV 60 BRU

Figur 31: JBV 60 BRU

Artikkel:

  • Type A (inne på brua): 106268
  • Type B (avslutning ledeskinner): 108398

Tegning: KO-800139

JBV 60 BRU er identisk med JBV 60 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.

JBV 60 BRU leveres med svillematte som standard

Se Sporkonstruksjon 60E1 / Pandrol Fastclip FE 1404 / JBV 60 BRU for befestigelsesdeler og ledeskinner som inngår i denne sporkonstruksjonen.

22 JBV 54 BRU

Figur 32: JBV 54 BRU

Artikkel:

  • Type A (inne på brua): 104310
  • Type B (avslutning ledeskinner): 105408

Tegning: KO-800138

JBV 54 BRU er identisk med JBV 54 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.

JBV 54 BRU leveres med svillematte som standard

Se Sporkonstruksjon 49E1/54E3 / Pandrol Fastclip FE 1404 / JBV 54 BRU for befestigelsesdeler og ledeskinner som inngår i denne sporkonstruksjonen.

23 BRUSVILLE 95

Figur 33: BRUSVILLE 95

Tegning: KO-701264

Brusville 95 er identisk med NSB 95 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.

24 BRUSVILLE 97

Figur 34: BRUSVILLE 97

Tegning: KO-701263

Brusville 97 er identisk med NSB 97 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.

25 BRUSVILLE 90

Figur 35: BRUSVILLE 90

Tegning: KO-701228

Brusville 90 er identisk med NSB 90 med unntak av innstøpte anker / dybler for feste av ledeskinner.

26 Kabelsville

Figur 36: Kabelsville for 49E1 og 54E3

Tegning: KO-069418

Kassesville i stål for kabelgjennomføringer.