545 2016 Endringsartikkel 1480

Endringsinformasjon

EndringsID 1480
Forslagsdato 13.07.2016
Forslagsstiller Klepsland
Klassifisering Kravendring
Bok 545 Lavspenning og 22 kV, vedlikehold
Kapittel 4
Avsnitt 3
Forslagstekst 3. Godkjenning av tekniske systemer og komponenter

Teksten i avsnitt 3 er lite hensiktsmessig, hele innholdet i avsnitt 3 erstattes med:

Godkjenning er generelt beskrevet i Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Anskaffelser.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

R - pålitelighet

Ingen praktisk endring.

A - tilgjengelighet

Ingen praktisk endring.

M - vedlikeholdbarhet

Ingen praktisk endring.

S - sikkerhet

Ingen praktisk endring.

L - levetid

Ingen praktisk endring.

Ø - økonomi

Ingen praktisk endring.

K - kapasitet

Ingen praktisk endring.

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 22. aug. 2016 kl. 14:14 (CEST)

Prosjekter

ok--Finn Holom (diskusjon) 19. aug. 2016 kl. 15:04 (CEST)

Infrastruktureier

OK - JMe

Teknologi

ok--Tore Telstad (diskusjon) 31. aug. 2016 kl. 11:13 (CEST)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --