546 2014 Endringsartikkel 1030

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1030
Forslagsdato 18.12.2014
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 18 Kraftsystem
Avsnitt
Forslagstekst Med bakgrunn i arbeidsgruppen (KBA) sitt arbeid i 2014 foreslås følgende endringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem begrunnet i analyseskjemaet:
 • 3.2 a) Selvstendighet: Nytt krav ID 508 med utførelse ID 373. Fører til omnummerering av etterfølgende krav
 • 3.4 c) Koblingsmuligheter: Nye utførelseskrav ID28 og ID429
 • 3.4 d) Uavhengige spor: Nytt utførelseskrav ID337
 • 4.1 a) Generell kvalitet: Nye utførelseskrav ID226
 • 4.1 b) Lav spenning: Presisert
 • 4.2 m) Forstyrrelser: Nytt krav ID405
Referansedokumenter

2 Beskrivelse av endringen

2.1 Overordnet

Endringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem basert på arbeidsgruppens (KBA) arbeid 2014.

2.2 Behandlede endringsforslag

Følgende mottatte endringsforslag er behandlet som en del av regelverksgjennomgangen:

Endringsforslags ID Beskrivelse Status
Ingen

2.3 Endringslogg

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem
 • 3.2 a) Selvstendighet: Nytt krav ID 508 med utførelse, ID 373. Fører til omnummerering av etterfølgende krav.
 • 3.4 c) Koblingsmuligheter: Nye utførelseskrav, ID28 og ID429
 • 3.4 d) Uavhengige spor: Nytt utførelseskrav, ID337
 • 4.1 a) Generell kvalitet: Nye utførelseskrav, ID226
 • 4.1 b) Lav spenning: Presisert
 • 4.2 m) Forstyrrelser: Nytt krav, ID405
546 2014 Endringsartikkel 1030

2.4 Endringer etter høring

Følgende kravendringer er utført etter at regelverkskapitlene ble sendt på høring, i hovedsak basert på høringskommentarer:

 • 3.4 d) Uavhengige spor: Endret utførelseskrav, ID337
 • 4.1 a) Generell kvalitet: Nytt unntak, ID226
 • 4.1 b) Lav spenning: Presisert vurderingskrav


3 Vurdering av endringen

Hvert enkelt krav, både i eksisterende regelverk, innkomne endringsforslag og krav fremkommet i analysemøtene er vurdert ut fra parameterne under. Vurderingen er dokumentert i analyseskjemaet dokument 201101543-39. Feltene nedenfor fylles derfor ikke ut.

Jeg synes allikevel det bør stå en kort konklusjon i feltene under av hensyn til effektiv saksbehandling fra vår side. (Jens M. 29.12.2014)

3.1 R - pålitelighet

N/A

3.2 A - tilgjengelighet

N/A

3.3 M - vedlikeholdbarhet

N/A

3.4 S - sikkerhet

N/A

3.5 L - levetid

N/A

3.6 Ø - økonomi

N/A

3.7 K - kapasitet

N/A

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

 • Analyserapport: 201101543-40
 • Høringsnotat med forslag til forslag til nytt kapittel: 201101543-32
 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-38
 • Analyseskjema: 201101543-39

3.9 Høringskommentarer

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Teknologi, Energi, Plan og Teknikk Elkraft og Tele, Follobanen/IC-prosjektet og Elkraftsentralen Oslo S med flere interne høringsrunder i arbeidsgruppen ettersom arbeidet er gått fra fase til fase i kravhåndteringsprosessen. Endringene har vært til bred intern høring i Jernbaneverket. I tillegg er det avholdt åpent høringsmøte på Stortorvet 7 2014-12-02.

 • Høringskommentarer med utsvaring: 201101543-38

4 Innstilling fra fagansvarlig

Anbefales--Steinar Danielsen (diskusjon) 18. des. 2014 kl. 22:29 (CET)

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok

5.2 Prosjekter

ok

5.3 Infrastruktureier

Se kommentaren min over ang vurderinger

5.4 Teknologi

ok Angående vurderinger (over): Banestrømforsyningsregelverket er under gjennomgående endring - både for å ha en kravportefølje som er tilpasset brukers (Energi) praksis med totalentrepriser og for å være mest mulig tilpasset internasjonale standarder. Videre har arbeidet vært preget av et sterkt fokus på å sikre at man har de riktige kravene - nødvendige og tilstrekkelige. Vurdering av RAMSLØK på dette arbeidet, med helt ny struktur på oppbygging av regelverket må generelt sies å være "Uendret eller bedret" for alle punktene i RAMSLØK.

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres