Endringslogg Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging

Innhold

1 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 09.02.2023

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

2 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 15.09.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Vern av utgående linjer Endret krav til vernkonsept. 546 2022 Endringsartikkel 3382 TRV:03411
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Vern per vernet enhet/Vern på utgående linjer/Distansevern Oppdatert og overført krav til feillokalisering. 546 2022 Endringsartikkel 3375 TRV:03419
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem/Koblingskonsept 2L Oppdatert og overført krav til feillokalisering. 546 2022 Endringsartikkel 3375
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem/Koblingskonsept 2M Oppdatert og overført krav til feillokalisering. 546 2022 Endringsartikkel 3375

3 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 10.02.2022

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Prøving ved innkobling Lagt til anbefaling om "make before break" ved feilfri linje 546 2022 Endringsartikkel 3122 TRV:03429
Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring Kapitlene er erstattet av Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg 510 2021 Endringsartikkel 3152
Banestrømforsyning/Bygging/Fjernstyring Kapitlene er erstattet av Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg 510 2021 Endringsartikkel 3152
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav/Egenskaper Oppdatering etter etablering av Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg 546 2021 Endringsartikkel 3153 TRV:03177
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg#Systemkrav/Egenskaper/Driftskontroll Oppdatering etter etablering av Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg 546 2021 Endringsartikkel 3153 TRV:03177 TRV:03131 TRV:03128
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter#Grensesnitt Oppdatering etter etablering av Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg 546 2021 Endringsartikkel 3153 TRV:03162 TRV:08227
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner#Driftskontroll og sårbarhet og redundans Oppdatering etter etablering av Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg 546 2021 Endringsartikkel 3153 TRV:03246 TRV:03247 TRV:03248 TRV:03249 TRV:03250 TRV:03251 TRV:03252 TRV:03260 TRV:08228

4 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 14.09.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Prøving ved innkobling Lagt til utførelseskrav med lærebokstekst for å skille mellom kortslutning og belastning. 546 2021 Endringsartikkel 2763 TRV:03429
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Påregnelige påkjenninger Lagt til anbefaling om hva laststrømmen bør omfatte. 546 2021 Endringsartikkel 2763 TRV:03201
Banestrømforsyning/Prosjektering_og_bygging/Sonegrensebryter#Tekniske_krav Innført krav til teknisk utførelse av komponenter på samme nivå som for koblingsanlegg. 546 2021 Endringsartikkel 3026 TRV:08094 TRV:08096 TRV:08098
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Energiforsyningsanlegg Innføring av forskriftskrav om sikring av anlegg iht. Kraftberedskapsforskriften 546 2021 Endringsartikkel 3023 TRV:08099
Banestrømforsyning/Prosjektering_og_bygging/Kraftsystem Innføring av kraftberedskapsforskriften med oppdaterte sikringskrav og typisk klassifisering av anlegg. 546 2021 Endringsartikkel 3023 TRV:03190

5 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 11.02.2021

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav/Egenskaper Endret krav c) Koblingsmuligheter underkrav 8. Dokumentasjon: Lagt til "nødfrakoblingsstrekninger" 546 2021 Endringsartikkel 2922 TRV:03176
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling Revidert kapittel som følge av ny teknisk løsning 546 2021 Endringsartikkel 2923 TRV:07984 TRV:07985 TRV:07986
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Vern per vernet enhet/Vern av utgående linjer/Prøving ved innkobling Rettet feil i maksimal testtid fra 5 til 3s iht. EN 50388 - TRV:03429

6 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 16.09.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel Krav-id
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Redundans Nytt krav d) Forsyningssikkerhet hensetting 546 2020 Endringsartikkel 2715 TRV:07864

7 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 05.02.2020

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Elektriske resonanser Nytt underkrav om verifisering til b) Demping av elektriske resonanser 546 2020 Endringsartikkel 2547
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg#Egenskaper Nytt underkrav vurdering av bruk av koblingshus som skal avklares med utreder av banestrømforsyningen. 546 2020 Endringsartikkel 2575
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter#Plassering Nytt underkrav vurdering av bruk av sonegrensebryter som skal avklares med utreder av banestrømforsyningen. 546 2020 Endringsartikkel 2575

8 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 09.09.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering/Sonegrensebryter Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter 546 2019 Endringsartikkel 2423
Banestrømforsyning/Bygging/Sonegrensebryter Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter 546 2019 Endringsartikkel 2423
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Sonegrensebryter Nytt kapittel 546 2019 Endringsartikkel 2423


9 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 05.02.2019

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem
 • #Systemkrav/Egenskaper: Nytt krav om koblingskonsept under c) Koblingsmuligheter
 • #Robusthet/Redundans: Fjernet krav c) Uavhengige spor
 • #Vedlegg: Nye normative vedlegg om koblingskonsepter
546 2019 Endringsartikkel 2097
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Systemkrav/Egenskaper c) Koblingsmuligheter har fått nytt underkrav om sonegrensebryter ved faseulikhet. 546 2019 Endringsartikkel 2207
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet/Redundans

Presisert a) n-1 til eget krav b) n-2.

546 2019 Endringsartikkel 2205
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg
 • #Systemkrav/Egenskaper: c) Behov for avganger har fått nytt utførelseskrav som henviser til koblingskonsepter
 • #Robusthet/Redundans: a) Omkoblingsmulighet har fått endret utførelseskrav tilpasset koblingskonsepter
546 2019 Endringsartikkel 2097
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg
 • #Robusthet/Redundans: a) Omkoblingsmulighet har nye underkrav mtp. forbimating
546 2019 Endringsartikkel 2207
Banestrømforsyning/Prosjektering/Sonegrensebryter#Plassering Endret krav om sonegrensebryter fra bør til kan. 546 2019 Endringsartikkel 2207
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Automatisk gjeninnkobling Fjernet krav om og mulighet for tredje automatiske gjeninnkobling ved feil. Endringen har tilbakevirkende kraft. 546 2019 Endringsartikkel 1911
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Vern per vernet enhet/Vern av utgående linjer/
 • Verninndeling: Erstattet b) Vernkonsept 1 og c) Vernkonsept 2 med ett felles b) Vernkonsept
 • Distansevern: Nytt krav h) Feillokalisering
 • Sammenkobling og innfasing: Nye krav b) Reaktivt fasevern og c) Rutine sammenkobling
546 2019 Endringsartikkel 2207

10 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 13.09.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Releplanlegging Nytt utførelseskrav om at releplan skal inneholde oversikt over verndekningen av anlegget 546 2018 Endringsartikkel 2130

11 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 01.02.2018

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring#Lokalutstyr/Strømforsyning Eksisterende krav erstattet av nye krav til når det skal være avbruddsfri strømforsyning og kapasiteten til denne. 546 2017 Endringsartikkel 1002
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Vern per vernet enhet/Vern av utgående linjer/Automatisk_gjeninnkobling Krav om tid for når vernutløsning regnes som samme feil, alternativt ny feil. 546 2017 Endringsartikkel 1360
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner#Robusthet/Brann Endret krav fra brannceller til brannseksjoner og hva som skal være i ulike seksjoner 546 2017 Endringsartikkel 1377
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg#Dimensjonering Nytt krav til dimensjonering av prøveutrustning 546 2017 Endringsartikkel 1458
Banestrømforsyning/Prosjektering/Mate- og returkabel Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser 546 2017 Endringsartikkel 1929
Banestrømforsyning/Bygging/Mate- og returkabel Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser 546 2017 Endringsartikkel 1929
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Mate- og returforbindelser Nytt kapittel 546 2017 Endringsartikkel 1929
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Overharmoniske og dynamiske fenoméner/EMC Endring fra NEK EN 50121-1:2006 til NEK EN 50121-1:2017 og fra NEK EN 50121-2:2006 til NEK EN 50121-2:2017 546 2017 Endringsartikkel 1850
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner#Overharmoniske og dynamiske fenoméner/EMC Endring fra NEK EN 50121-1:2006 til NEK EN 50121-1:2017 546 2017 Endringsartikkel 1850
Banestrømforsyning/Prosjektering/Nødfrakobling Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling 546 2018 Endringsartikkel 1965
Banestrømforsyning/Bygging/Nødfrakobling Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling 546 2018 Endringsartikkel 1965
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Nødfrakobling Nytt kapittel 546 2018 Endringsartikkel 1965
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg/Vedlegg/Driftsmerking (normativt) Erstattet av nytt og felles vedlegg Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Driftsmerking 510 2018 Endringsartikkel 1963

12 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 01.02.2017

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner#Påvirkning på togdeteksjonsanlegg Endret referanser fra NEK CLC/TS 50238-2:2010 til NEK CLC/TS 50238-2:2015 som også medfører kravendring mtp. audiofrekvente sporfelt 546 2017 Endringsartikkel 1463
Banestrømforsyning/Prosjektering/Kondensatorbatteri
Banestrømforsyning/Bygging/Kondensatorbatteri
Prosjekterings- og byggekrav om og til kondensatorbatterier er i sin helhet fjernet. 546 2017 Endringsartikkel 1544
547 2017 Endringsartikkel 1545
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Sårbarhet Innført krav til sikring av anlegg. 546 2017 Endringsartikkel 1625
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Elektriske resonanser fL endret fra 90 til 87 Hz. 546 2017 Endringsartikkel 1559
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Elektriske resonanser Oppdaterte krav a) og b) til behandling av elektriske resonanser. 546 2017 Endringsartikkel 1633
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Vernplanlegging Nytt krav om funksjonstest (innstilling). 547 2017 Endringsartikkel 1270
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern#Distansevern Nytt krav om funksjonstest (montasje). 547 2017 Endringsartikkel 1270
Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning#Koblingsanlegg Krav til vern erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern 547 2017 Endringsartikkel 1270

13 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 15.09.2016

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

14 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 01.02.2016

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Jernbaneanlegg Fjernet særkrav til koordinering av jording 546 2016 Endringsartikkel 1325
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Elektrisitetsmålere Tilpasning av krav til AMS-forskriften 546 2016 Endringsartikkel 1321
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg#Systemkrav Endret krav om behov for koblingshus 546 2016 Endringsartikkel 1332
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg#Systemkrav Endret krav om plassering av jordsamleskinne 546 2016 Endringsartikkel 1290
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg#Systemkrav Endret krav vedrørende samlokalisering med elteknisk hus 546 2016 Endringsartikkel 1334
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Funksjoner Nytt krav om energimåling av uttak 546 2016 Endringsartikkel 1324
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner#Robusthet Endret krav til tilstekkelig og forutsigbart kortslutningsbidrag 546 2016 Endringsartikkel 1322
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner#EMC Nytt krav til selvgenererering av 95/105 Hz støstrøm 546 2016 Endringsartikkel 1323
Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning#Vern for utgående linjeutrustning og kontaktledningsanlegg Erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Vern (med unntak av Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning#Bryterfeilvern som fortsatt er under gjennomgang): 546 2016 Endringsartikkel 1342

15 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 03.09.2015

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

16 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 26.01.2015

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning 546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning 546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering/Koblingshus

Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Bygging/Koblingshus

Erstattet av nytt kapittel Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg

Nytt kapittel

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg/Vedlegg/Informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt)

Nytt vedlegg

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering/Fjernstyring/Driftsmerking i 15kV koblingsanlegg

Oppdatert og flyttet til Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Koblingsanlegg/Vedlegg/Driftsmerking (normativt)

546 2014 Endringsartikkel 1028
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav
 • 4.1 a) Tilrettelegging for vedlikehold: Nytt krav, ID460
 • 4.1 g) Levetid stasjonsanlegg: Krav overført fra Matestasjoner, ID243
 • 4.1 h) EMC generelt: Krav overført fra Matestasjoner, ID322
546 2014 Endringsartikkel 1029
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem
 • 3.2 a) Selvstendighet: Nytt krav ID 508 med utførelse, ID 373. Fører til omnummerering av etterfølgende krav.
 • 3.4 c) Koblingsmuligheter: Nye utførelseskrav, ID28 og ID429
 • 3.4 d) Uavhengige spor: Nytt utførelseskrav, ID337
 • 4.1 a) Generell kvalitet: Nye utførelseskrav, ID226
 • 4.1 b) Lav spenning: Presisert
 • 4.2 m) Forstyrrelser: Nytt krav, ID405
546 2014 Endringsartikkel 1030
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner
 • 1.3 Grensesnitt matestasjon- kontaktledning: Definisjon fjernet
 • 2.1.1 a) Spenning og frekvens: Nytt krav, ID424. Medfører omnummerering av etterfølgende krav.
 • 2.1.4 h) Standardiserte systembilder og symboler: Nytt krav, ID434
 • 2.2 a) Behov for koblingsanlegg: Nytt krav, ID450
 • 4 i) Levetid stasjonsanlegg: Krav overført til Generelle tekniske krav, ID243
 • 5.5 a) Lavfrekvente sporfelt (95/105 Hz): Nytt verifikasjonskrav og dokumentasjonskrav
 • 5.6 a) EMC generelt: Krav overført til Generelle tekniske krav, ID322
546 2014 Endringsartikkel 1031

17 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 29.08.2014

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging fra forrige versjon.

18 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging pr 25.01.2014

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav
 • 3.1 Nytt krav Risikoanalyse sikkerhet
 • 4.1 Nytt krav om Tilrettelegging for termografering
 • 4.1 Flyttet inn krav vedrørende Fremtidig endring fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.1 Flyttet inn krav vedrørende Klimatiske og miljøbestemte forhold fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.1 Flyttet inn krav vedrørende Forrigling fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.1 Nytt krav om Betjeningsutforming
 • 4.2 Nytt krav om verifisering Generelt
 • 4.2 Nytt krav om Verifisering av redundans
 • 4.2 Flyttet inn krav vedrørende Verifikasjon av krav i NEK440 fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.2 Flyttet inn krav vedrørende Prøvedrift fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
 • 4.2 Flyttet inn krav vedrørende Driftsprosedyrer fra vedlegg om “Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt)”
546 2014 Endringsartikkel 769
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem
 • 2.1 b) Samkjøring: Nytt underkrav "utførelse"
 • 2.1 d) Fjern- og lokalkontroll: Nytt krav, endringsforslag 528
 • 3.3 a) Tilgjengelighetsstudei: Endret og to nye underkrav "utførelse"
 • 3.4 a) n-1: Nytt underkrav "utførelse" og presisering av untak.
 • 3.4 c) Trefaseforsyning: Flyttet til Matestasjoner, konsekvensendring av etterfølgende nummerering
 • 3.4 c) Koblingsmuligheter: Endret tittelt og nye underkrav "dokumentasjon" og "operative tiltak"
 • 3.4 d) Uavhengige spor: Presisert underkrav
 • 4.2 b) Overspenninger: Tatt inn krav fra og EN50163:2004 Annex A
 • 4.2 g) THDi: Presisert formler og fjernet klirrfaktor
 • 4.2 j) Dynamiske hendelser: Presisert
 • 5.1 a) Kompatibilitetsstudie: Nytt underkrav "utførelse"
 • 5.1 d) Simuleringsmodell: Nytt krav
 • 5.2 b) Laveste resonansfrekvens: Nytt under krav "verifikasjon"
 • 5.3 a) Demping av resonanser: Presiert og nytt "unntak"
 • 5.3 b) Eksitasjon: Nytt krav
 • 5.4 a) Langvarige overspenninger: Nytt krav, endringsforslag 584
 • 5.5 a) EMC Generelt: Nytt krav
 • 5.5 b) Påvirkning på signal-/sikringsanlegg Nytt krav
 • 5.5 c) Påvirkning på teleinstallasjoner: Nytt krav
546 2014 Endringsartikkel 774
Deler av Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning om:
 • Tilgjengelighet for matestasjoner
 • Dimensjonerende kortslutningsstrøm
 • Overharmonisk belastningsstrøm
 • Spenningskvalitet
 • Stabiltet matestasjoner
 • Samkjøring
 • Tilbakemating
 • Generelle krav til bygg
 • Vernutrustning mot 100 Hz komponenter
 • Fjernstyring
 • Omgivelser og miljø
Erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner eller slettet 546 2014 Endringsartikkel 783
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Matestasjoner/Vedlegg/Forenklet beregningsmodell (Informativt) Nytt vedlegg 546 2014 Endringsartikkel 783


19 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering pr 27.08.2013

Det er ingen kravendringer i Banestrømforsyning/Prosjektering fra forrige versjon.

20 Endringslogg for Banestrømforsyning/Prosjektering og Banestrømforsyning/Bygging pr 22.01.2013

Kapittel # Avsnitt Endring Endringsartikkel
Banestrømforsyning/Prosjektering/Generelle tekniske krav Erstattes av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Prosjektering/Generelle tekniske krav/Relevante normer og standarder (vedlegg a) Erstattes av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Nasjonale og internasjonale standarder regelverket baseres på (Informativt) 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Prosjektering/Generelle tekniske krav/Tekniske spesifikasjoner for banestrømforsyning (vedlegg b) Fjernes 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Prosjektering/Generelle tekniske krav/Godkjente systemer og komponenter (vedlegg c) Fjernes 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Avtaler mellom leverandør og bruker utover NEK 440 (Normativt) Nytt vedlegg 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Bygging/Generelle tekniske krav Erstattes av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav 546 2012 Endringsartikkel 499
Deler av Banestrømforsyning/Prosjektering/Energiforsyning om:
 • Generelle krav til energiforsyningen
 • Stabilitet 1-fasesiden
 • Samkjøring
 • Uteffekt som funksjon av klimatiske forhold
 • Generelle krav til bygg
 • Jording
 • Målinger og måleutstyr
Erstattes av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem, Felles elektro/Prosjektering og bygging, Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav eller slettes 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem/Vedlegg/Kompatibilitetsstudie steg 1-7 (Informativt) Nytt vedlegg 546 2012 Endringsartikkel 499
Banestrømforsyning/Bygging/Energiforsyning om:
 • Generelt
 • Fremdrift
 • Byggtekniske
Fjernet eller erstattet av Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#Robusthet 546 2012 Endringsartikkel 499