546 2016 Endringsartikkel 1334

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1334
Forslagsdato 21.01.2016
Forslagsstiller Steinar Danielsen
Klassifisering Kravendring
Bok 546 Banestrømforsyning, prosjektering og bygging
Kapittel 6 Koblingsanlegg
Avsnitt 4 Dimensjonering
Forslagstekst Gjelder krav:

c) Samlokalisering elteknisk hus: For å forenkle anleggsutforming mtp EMC, jording, returstrøm, tilgang osv. bør ikke koblingsanlegg samlokaliseres med andre tekniske hus. 1. Utførelse: Dersom annet teknisk utstyr må plasseres i samme bygning, skal det etableres et tydelig skille mellom utstyr tilknyttet koblingsanlegget og øvrig teknisk utstyr internt i bygningen. 2. Utførelse: Se krav om at utbygger av banestrømforsyningsanlegg har ansvar for tverrfaglig jording i slikt tilfelle i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Jording.

I revisjon av Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording er det avsnitt 11.3 om Eltekniske hus innført et krav om at eltekniske hus skal tilkobles returkretsen for å ha kontroll på jording og EMC. Kravet skyldes at det er så mange unntak til ønsket om ikke tilkobling at det er bedre å kreve tilkobling konsekvent for å ha kontroll på forholdene. De vektige argumentene for anbefalingen om ikke å samlokalisere koblingsanlegg og elteknisk hus faller dermed bort. Foreslår derfor å fjerne anbefalingen fra Teknisk regelverk Banestrømforsyning.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring, mer standardisert og forutsigbar utførelse av anlegg. Adgangskontroll er ikke avgjørende og kan håndteres.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ingen endring

2.7 K - kapasitet

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

Ikke hørt, konsekvensendring av revisjon av Felles elektro/Jording.

3 Innstilling fra fagansvarlig

Punkt c) med de to underpunktene strykes.
Når eltekniske hus utjevnes til returkretsen er det ingen grunn til å opprettholde en anbefaling om å ikke samlokalisere. Se også 546 2016 Endringsartikkel 1290 hvor det foreslås at jordsamleskinna kan plasseres i rom for utgående koblingsanlegg. Dette får innvirkning på eventuelle samlokaliserte eltekniske hus.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --