548 2020 Endringsartikkel 2550

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2550
Forslagsdato 13.01.2020
Forslagsstiller Øyvind Stensby
Klassifisering Kravendring
Bok 548 Banestrømforsyning, vedlikehold
Kapittel 9 jording
Avsnitt 6 Jordelektroder
Forslagstekst #2550 krav a) er ikke ubetinget riktig ettersom man ved tilkopling til returkretsen oppnår en god, og i noen tilfeller tilstrekkelig, jordforbindelse.

Foreslår derfor å endre kravet til:

a) Alle elektriske anlegg skal ha beskyttelsesjording knyttet til en jordingselektrode eller til returkretsen.

Lærebokstoff: Returkretsen har en god forbindelse med jord via fundamenter for kontaktledningsmaster og andre konstruksjoner, som i sum for mange formål er tilstrekkelig for å oppfylle krav til tilgjengelig berøringsspenning. Det er derfor ikke ubetinget behov for egen jordelektrode utover ringjord/fundamentjording for å oppfylle kravene til tilgjengelig berøringsspenning. Ved elutforming B og D er returkretsen imidlertid seksjonert med nullfelter. Da blir antall parallellkoplete elektroder begrenset sammenliknet med øvrige elutforminger, og i disse tilfellene kan det være nødvendig å etablere en jordelektrode i tillegg til å tilkople returkretsen for å oppfylle krav til tilgjengelig berøringsspenning i aktuelle feiltilfeller.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Forslaget er godt argumentert.

Underkravet om tid til utbedring blir således feilformulert. Foreslår at dette generaliseres og flyttes opp i avsnitt 2 Generelt, se 548 2020 Endringsartikkel 2549.

2.1 R - pålitelighet

Ingen endring

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Forbedring: Utjevning til returkretsen reduserer behov for jordingselektroder. Kontroll av utjevning mot returkretsen kan være vesentlig enklere å gjennomføre enn kontroll av jordleder og jordingselektrode.

2.4 S - sikkerhet

Ingen endring

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Forbedring: Se Vedlikeholdbarhet

2.7 K - klima og miljø

Ingen endring

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Ingen dokumenter

2.9 Høringskommentarer

Ingen høring

3 Innstilling fra fagansvarlig

Innstiller på følgende endring:

Jordingselektrode skal sikre at eventuelle feilstrømmer i det elektriske anlegget blir ledet til jord med minst mulig lav overgangsmotstand for å hindre berøringsfare, lede overspenninger og feilstrømmer til jord. Returkretsen har en god forbindelse med jord via fundamenter for kontaktledningsmaster og andre konstruksjoner, som i sum for mange formål er tilstrekkelig for å oppfylle krav til tilgjengelig berøringsspenning. Det er derfor ikke ubetinget behov for egen jordelektrode utover ringjord/fundamentjording for å oppfylle kravene til tilgjengelig berøringsspenning. Ved elutforming B og D er returkretsen imidlertid seksjonert med nullfelter. Da blir antall parallellkoplete elektroder begrenset sammenliknet med øvrige elutforminger, og i disse tilfellene kan det være nødvendig å etablere en jordelektrode i tillegg til å tilkople returkretsen for å oppfylle krav til tilgjengelig berøringsspenning i aktuelle feiltilfeller.


▶ a) Alle elektriske anlegg skal ha beskyttelsesjoring knyttet til egen jordingselektrode eller til returkretsen.

  1. Manglende beskyttelsesjording skal utbedres snarest.

--Steinar Danielsen (diskusjon) 17. jan. 2020 kl. 11:29 (CET)

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 28. jan. 2020 kl. 13:05 (CET)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 15:28 (CET) ok--Magheg (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 16:54 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok --Nerbre (diskusjon) 29. jan. 2020 kl. 11:20 (CET)

4.4 Teknologi

Kontrollert av --Tore Telstad (diskusjon) 27. jan. 2020 kl. 17:00 (CET) og lagt til "Endringsartikler til godkjenning".

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --