550 2016 Endringsartikkel 1391

1 Endringsinformasjon

Forslag sendt inn som presisering, men endret til kravendring av saksbehandler. Lagt inn krav til sporveksler med bevegelig kryss inn i tabell. Formelt sett nye krav, men i praksis allerede implementerte endringer. Under følger endringene:

EndringsID 1391
Forslagsdato 31.03.2016
Forslagsstiller Arild Steen
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 8 Sporveksel- og sporsperreutrustning
Avsnitt 2.1.3 Sporveksel med stigning 1:18,4 (bevegelig kryss)
Forslagstekst Avsnittet må oppdateres med informasjon om alle sporvekseltyper som nå er tilgjengelige med bevegelig krysspiss. Bestykning i krysspiss må beskrives i tabell 3 for alle sporvekseltyper. Figurer utarbeides for alle sporveksler.

Utdrag av bekreftelse på antall drivmaskiner i krysset fra Niklas Nilsson i Vossloh, videresendt fra Terje Rindhølen i mai 2014:

"1:9 har en drivmaskin. 1:12,1:14,1:15, 1:18,4 og 1:26.1 har to drivmaskiner."

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

2.1 Bestykning av sporveksel

a) En sporveksel som skal inngå i en togvei skal være sikret ved hjelp av en sporvekselutrustning og være bestykket som beskrevet i dette avsnittet.

Dette betyr at sentralstilte sporveksler i usikret område, eller som bare kan inngå i skifteveier kan bestykkes på annen måte enn det som er beskrevet i kravene i dette kapitlet. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Eksakt plassering av sporvekselutrustningen avgjøres av sporvekselleverandøren og blir fastlagt i de forskjellige sporvekslenes typetegninger.

Oversikt over typetegninger over alle sporveksler i Jernbaneverkets infrastruktur, med korrekt bestykning, finnes her: Overbygning/Prosjektering/Sporveksler/Vedlegg/Oversikt_over_sporvekseltegninger

b) En sporveksel med tillatt hastighet > 130 km/h skal være utrustet med sporvekseldrivverk og eventuelt sporvekselkontrollpunkt.

c) Sporveksel med tillatt hastighet i avvikespor > 40 km/h skal være utrustet med sporvekseldrivverk og eventuelt sporvekselkontrollpunkt.

d) Sporveksler uten bevegelig kryss med stigning 1:9 skal kunne sikres med kontrollås eller rigel. Øvrige sporveksler skal sikres med sporvekseldrivverk og eventuelt sporvekselkontrollpunkt.

e) Sporveksel sikret med kontrollås eller rigel skal ha egen utrustning for låsing og omlegging, Overbygning/Prosjektering/Sporveksler.

Bestykning av sporvekslene nevnt i Tabell 1, Tabell 2, og Tabell 3, er basert på følgende forutsetninger:
  • Sporviddereduksjon ≥ 10 mm skal detekteres
  • Maksimal åpning tunge - stokkskinne ved tungespiss = 3 mm
  • Maksimal åpning tunge - stokkskinne ved sporvekseldrivverk/sporvekselkontrollpunkt = 1 mm
  • Omleggingskraft for sporvekseldrivverk: 4 kN eller 6,5 kN
  • Friksjonskoeffisient mellom sporvekseltunge og glideplater = 0,3
  • Sporvekseltunge med tungeprofil ZU-54 eller 60D

2.1.1 Sporveksel med stigning 1:9

Figur 1: Bestykning av sporveksel 1:9
Figur 2: Bestykning av sporveksel 1:9 med bevegelig kryss

Tabell 1: Bestykning av sporveksel 1:9
Type Tungeparti Krysspiss
1 2 3
1:9

R190

S54

Bestykning dv kp dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 (≥ 6) ≥ 40
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* (≥ 6*)
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 (≤ 6,5) ≤ 6,5
1:9

R300

S54 /

UIC60

Bestykning dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 40
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5

dv - sporvekseldrivverk, kp - sporvekselkontrollpunkt.

* Fastholdekraft på fraliggende tunge skal begrenses slik at tungen ikke deformeres ved oppkjøring.

For sporveksel med stigning 1:9 kan dv (sporvekseldrivverk) være utført som kontrollås/rigel og med egen utrustning for låsing og omlegging.

2.1.2 Sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4

Figur 3: Bestykning av sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4
Figur 4: Bestykning av sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4 med bevegelig kryss

Tabell 2: Bestykning av sporveksel med stigning 1:12 til 1:18,4
Type Tungeparti Krysspiss
1 2 3 4 5
1:12 R500 S54/UIC60 Bestykning dv kp dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 (≥ 6) ≥ 6 ≥ 40 (≥ 6)
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* (≥ 6*) ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 (≤ 6,5) ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5
1:14 R760 S54 Bestykning dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 6,5 ≤ 6,5
1:14/15 R760 UIC60 Bestykning dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5
1:18,4 R1200 UIC60 Bestykning dv dv dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* ≥ 6* ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 6,5 ≤ 6,5

dv - sporvekseldrivverk, kp - sporvekselkontrollpunkt.

* Fastholdekraft på fraliggende tunge skal begrenses slik at tungen ikke deformeres ved oppkjøring.

2.1.3 Sporveksel med stigning 1:26,1

Figur 5: Bestykning av sporveksel UIC60, R2500, 1:26,1

Tabell 3: Bestykning av sporveksel UIC60, R2500, 1:26,1
Type Tungeparti Krysspiss
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1:26,1

R2500

UIC60

Bestykning dv kp dv kp dv kp dv dv dv
Fastholdekraft - tilliggende tunge [kN] ≥ 40 (≥ 6) ≥ 6 (≥ 6) ≥ 6 (≥ 6) ≥ 6 ≥ 40 ≥ 6
Fastholdekraft - fraliggende tunge [kN] ≥ 10* (≥ 6*) ≥ 6* (≥ 6*) ≥ 6* (≥ 6*) ≥ 6*
Omleggingskraft [kN] ≤ 6,5 (≤ 6,5) ≤ 6,5 (≤ 6,5) ≤ 6,5 (≤ 6,5) ≤ 6,5 ≤ 6,5 ≤ 6,5

dv - sporvekseldrivverk, kp - sporvekselkontrollpunkt.

* Fastholdekraft på fraliggende tunge skal begrenses slik at tungen ikke deformeres ved oppkjøring.

2.1.4 Enkel og dobbel kryssveksel

a) Enkel og dobbel kryssveksel skal bestykkes med ett sporvekseldrivverk i tungespiss.

2.2 R - pålitelighet

Ingen endring

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.5 S - sikkerhet

Ingen endring

2.6 L - levetid

Ingen endring

2.7 Ø - økonomi

Ingen endring

2.8 K - kapasitet

Ingen endring

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.10 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Krav om to drivmaskiner i et bevegelig kryss i sporveksler med stigning mindre enn 1:9 er løftet fra en spesifikasjon. Kravet medfører ingen endring i praksis.

Endringen anbefales.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:05 (CET)

4.2 Prosjekter

ok --Nerbre (diskusjon) 25. jan. 2017 kl. 21:40 (CET)

4.3 Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:31 (CET)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:19 (CET)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --