550 2017 Endringsartikkel 1627

Endringsinformasjon

EndringsID 1627
Forslagsdato 10.01.2017
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 3.2
Forslagstekst Forslag til nytt krav b):

b) «Vent»-hastighet i forsignal skal kodes til 270 dersom det ikke er A-bortflytting.

I følge dagens krav skal "vent"-hastigheten kodes til sporvekselhastighet eller 80 slik som beskrevet i avsnitt 2.2 for DATC. Dette gir en unødvendig kapasitetsbegrensning og ulogisk signalering for førere. Ved FATC vil det være SVG dersom det ikke er A-bortflytting, og det vil derfor være unødvendig å også begrense hastigheten gjennom "vent"-hastighet i signalbalisegruppen.

Referansedokumenter

Vurdering av endringen

Dagens kravtekst:

Signalbalisegruppe

a) Ved A-bortflytting skal “kjør”- hastighet kodes lik målhastighet.

b) Repeterbalisegrupper skal kodes som foregående forsignal, men til 220 km/h ved kjøring til rettspor dersom balisegruppen er utstyrt med en P-balise som er kodet med P-bortflytting.

220 km/h må brukes ved oppdatering av P-bortflytting på grunn av en feil i ombordutrustningen på tog.

c) For øvrig skal reglene for DATC benyttes, se avsnitt signalbalisegruppe.

Nytt forslag:

Signalbalisegruppe

a) Ved A-bortflytting skal “kjør”- hastighet kodes lik målhastighet.

b) "Vent"-hastighet i forsignal skal kodes til 270 ved signal 24 dersom det ikke er A-bortflytting.

bc) Repeterbalisegrupper skal kodes som foregående forsignal, men til 220 km/h ved kjøring til rettspor dersom balisegruppen er utstyrt med en P-balise som er kodet med P-bortflytting.

220 km/h må brukes ved oppdatering av P-bortflytting på grunn av en feil i ombordutrustningen på tog.

cd) For øvrig skal reglene for DATC benyttes, se avsnitt signalbalisegruppe.

Begrunnelse: Dagens krav gir en unødvendig kapasitetsbegrensning og ulogisk signalering for førere. Dette vil bedres med denne endringen.


R - pålitelighet

Ingen endring

A - tilgjengelighet

Ingen endring

M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

S - sikkerhet

Bedre grensesnitt mot fører kan gi marginal forbedring av sikkerhet

L - levetid

Ingen endring

Ø - økonomi

Ingen endring ved nyprosjektering

K - kapasitet

Ingen vesentlig endring

Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Høringskommentarer

Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales.

Behandling i godkjenningsrådet

Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 11:12 (CET)

Prosjekter

OK --Nerbre (diskusjon) 21. jan. 2017 kl. 14:37 (CET)

Infrastruktureier

ok--Jens Melsom (diskusjon) 26. jan. 2017 kl. 21:33 (CET)

Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 27. jan. 2017 kl. 12:22 (CET)

Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --