550 2020 Endringsartikkel 2707

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2707
Forslagsdato 10.08.2020
Forslagsstiller Safiye Dursun
Klassifisering Nytt krav
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 10 ATC
Avsnitt 2.3
Forslagstekst Det mangler krav til når lenkingsbalisegrupper skal benyttes. I dag finnes bare krav til når det ikke skal benyttes.

Forslag: Nytt krav i avsnitt 2.3.1: "Lenkingsbalisegrupper på linjen skal legges inn dersom 0,2 * D+100m<0,5 * dl"

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Lenkingsbalisegrupper benyttes for å oppdatere lenkingsavstanden mellom balisegrupper slik at systemet reagere i tide dersom en balisegruppe mangler.


3 Vurdering av endringen

Det mangler krav i regelverket for når lenkingsbalisegrupper skal benyttes. Det foreslås derfor at følgende kravendring gjøres, som er i tråd med etablert praksis.

Krav TRV:06175

a) A-balisen i L kodes alltid AX=4, AY=14 og AZ=14, og

  1. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand på linjen.
  2. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand ved samtidig togbevegelse.

Endres til

TRV:06175

a) A-balisen i L kodes alltid AX=4, AY=14 og AZ=14, og

  1. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand på linjen når , hvor D er avstanden fra siste hovedsignal til frittstående forsignal, og dl er forsignalavstanden.
  2. skal brukes ved oppdatering av lenkingsavstand ved samtidig togbevegelse.


3.1 R - pålitelighet

Ingen endring i forhold til dagens praksis. Dersom systemet prosjekteres uten å oppfylle dette kravet kan påliteligheten bli dårligere.

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring i forhold til dagens praksis

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten vil bedres ved at etablert praksis formaliseres.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring i forhold til dagens praksis.

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 15:30 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2020 kl. 22:53 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 10:32 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

Ok--Tbr (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 21:38 (CEST)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2020 kl. 22:02 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!