550 2022 Endringsartikkel 3331

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3331
Forslagsdato 30.06.2022
Forslagsstiller Egil Dahl
Klassifisering Kravendring
Bok 550 Signal, prosjektering
Kapittel 6
Avsnitt TRV:04104; TRV:04124
Forslagstekst det er i dag to tabeller (TRV:04104; TRV:04124) som sier noe om Hovedsignal og Forsignal - signalfarge og lysstyrke. Foreslår følgende endringer.

Rød lysstyrke økes (og tilbakestilles etter endring 2019) fra 300-800 cd til 500-1400 cd. Det er vanskelig å se hvorfor dette kravet ble innført 2019, og det søkes her om en harmonisering med verdier for grønnlys. Det er meldt inn synergier på at grønnlys noen steder oppfattes som for sterkt, selv om det er satt til nattlys. Da er det rart at reduksjonen kom på nettopp rødlys.

Det ønskes også å redusere verdiene for gullys fra 1250-3500 cd til 600-2000 etter tilbakemelding fra leverandør som sammenligner dette med andre lands praksis på dette. samtidig settes nattlys verdiene til 20-40% av dette etter praksis fra samme leverandør.

Referansedokumenter

RE_ Bane NOR _ Optical specification for Sabik RSLx200.12W LED Units .pdf
endringsforslag Hovedsignal og Forsignal - signalfarge og lysstyrke.pdf

2 Systemdefinisjon

Signalhoder, for å gi informasjon om signalbilder til lokfører.

3 Vurdering av endringen

Endringen består i justering av kravene til lysstyrke for for- og hovedsignaler. Det er ikke tatt hensyn til at nye krav kan påvirke leveranser av signaler med glødetråd-pærer, da disse betraktes som på vei ut.

I forbindelse med arbeidet med LED-matriser er det flere momenter som har blitt belyst. Produktinformasjon fra GE Current og Sabik, og spesifikasjon fra Deutsche Bahn. Det er kommet tilbakemeldinger fra førere, med synspunkter på at LED signaler lyser for sterkt (om natten.)

Tilbakemelding fra leverandører har vært viktig i denne vurderingen.

Tekniske spesifikasjoner for LED-matriser for hovedsignaler oppdateres også med foreslåtte verdier i denne endringsartikkelen.

Forslag til endring:

Dagens krav:

Signalfarge Lysstyrke dag min (lm) Lysstyrke dag max (lm) Lysstyrke natt min (lm) Lysstyrke natt max (lm)
Rød 300 800 100 240
Gul 1250 3500 250 1000
Grønn 500 1400 150 420

Nytt forslag:

Signalfarge Lysstyrke dag min (lm) Lysstyrke dag max (lm) Lysstyrke natt min (lm) Lysstyrke natt max (lm)
Rød / Grønn 400 1400 100 350
Gul 600 2000 150 500

Endringen er basert på følgende:

Det er en generell tilbakemelding om at førere opplever signalene som sterke, og ønsker svakere lys. Dette gjelder spesielt om natten.

Leverandør kommenterer at Bane NORs spesifikasjon har svært mye sterkere lumenverdi for gult lys enn rødt og grønt. De opplyser at det er vanlig med samme verdi for alle farger (viser til tysk spesifikasjon hvor alle farger har 900 - 2700 lm for daglys). Eventuelt samme verdi for Rødt/Grønt, og noe sterkere (20 %-40 %) for gult.

Leverandør (Sabik) kommenterer også at det er vanlig med lavere lysstyrke for nattsenking (15 % - 25 %). (dette er allerede endret en gang i TRV, se endringsartikler 2425 og 2426.

Dagens Thalesanlegg står på fast nattspenning. Det er 300 lm for rødt/grønn og 500 lm for gult. Signalteknologi er ikke kjent med noen klager på at dette er for svakt. 100 lm mer vurderes derfor å være tilstrekkelig som en nedre grense. Lysstyrke for rødt/grønt settes likt, og gult lys legges ca 50 % over. Nattlys settes til ca 25 % av daglys.


3.1 R - pålitelighet

Ingen endring

3.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

3.4 S - sikkerhet

Ingen endring. Signalene vurderes å være synlige nok.

3.5 L - levetid og kapasitet

Ingen endring

3.6 Ø - økonomi

Ingen endring

3.7 K - klima og miljø

Ingen endring

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

3.9 Høringskommentarer

4 Innstilling fra fagansvarlig

Endringen anbefales.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 09:29 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 09:51 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 7. sep. 2022 kl. 14:30 (CEST) OK --Nerbre (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:21 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 6. sep. 2022 kl. 17:59 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 8. sep. 2022 kl. 08:45 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!