Signal/Bygging/Sporveksel- og sporsperreutrustning

< Signal‎ | Bygging(Omdirigert fra 551/8)

1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver tekniske krav og funksjonskrav til sporveksel- og sporsperreutrustning.

Figur: Systemoversikt signalanlegg

Kapittelet omfatter følgende delsystemer/komponenter:

Sporvekselutrustning, herunder:

  • Sporvekseldrivverk.
  • Sporvekselkontrollpunkt.
  • Kontrollås og rigel.

Sporsperreutrustning, herunder:

  • Sporsperre
  • Sporsperredrivverk
  • Kontrollås og rigel.

Lokalstiller

1.1 Systemdefinisjon

Systemdefinisjon for sporveksel og sporsperreutrustning er gitt i Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning.

2 Sporvekselutrustning

2.1 Generelt

TRV:07517

a) Krav til plassering av utstyr er gitt i Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning.

2.2 Sporvekseldrivverk

TRV:07518

a) Sporvekseldrivmaskin type Siemens Bsg 9 skal monteres og justeres som beskrevet i vedlegg a.

2.3 Sporvekselkontrollpunkt

Ikke godkjent pr 1.5.2007.

2.4 Kontrollås og rigel for sporveksel

TRV:07519

a) Rigel type DSI skal monteres på sporveksel som beskrevet i vedlegg b.

TRV:07520

b) Kontrollås skal monteres på sporveksel som beskrevet i vedlegg c.

3 Sporsperreutrustning

3.1 Generelt

TRV:07521

a) Krav til plassering av utstyr er gitt i Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning.

3.2 Sporsperredrivverk

Ikke utarbeidet.

3.3 Kontrollås og rigel for sporsperre

TRV:07522

a) Kontrollås for sporsperre skal monteres som beskrevet i vedlegg d.

4 Lokalstiller

TRV:07523

a) Krav til plassering av utstyr er gitt i Signal/Prosjektering/Sporveksel- og sporsperreutrustning.

TRV:07524

b) Lokalstiller type T1409/76 s skal bygges som beskrevet i vedlegg e.

5 Vedlegg

Vedlegg a: Montering av sporvekseldrivmaskin type Siemens Bsg 9

Vedlegg b: Montering av rigel type DSI på sporveksel

Vedlegg c: Montering av kontrollås på sporveksel

Vedlegg d: Montering av kontrollås på sporsperre

Vedlegg e: Lokalstiller Type T1409/76 s