551 2014 Endringsartikkel 923

1 Endringsinformasjon

EndringsID 923
Forslagsdato 2014-08-14 11:29:48
Forslagsstiller Gard Gressum
Klassifisering Kravendring
Bok 551
Kapittel 7 Togdeteksjon
Avsnitt vedlegg i
Forslagstekst Det stor at C2 feltet skal være 18 meter.

Dette stor ikke i samspill med signal-prosjektering-7 Togdeteksjon-pkt.2.1a Generelt. Sporavsnitt minimum lenge 21 meter.

Forslag at C2 felt økes til 21 meter som er minimum sporavsnitt.

Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

Eksisterende krav:

Figur 1 og 2 i Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg: Justeringsregler likestrøm utløsningsfelt viser at C2-feltet skal være 18 meter. Dette står ikke i samsvar med krav 2.1 a) i Signal/Prosjektering/Togdeteksjon: Ingen sporavsnitt skal være kortere enn 21 meter.

Lengden på 18 meter har historisk sett sammenheng med standard skinnelengde, samt maksimal aksellavstand på rullende materiell i Norge.

Minimumslengde på 21 meter har sammenheng på maksimal aksellavstand på 20 meter, som er definert i ERA/ERTMS/033281, spesifikasjon for grensesnitt mellom delsystemet signal, styring og kontroll og andre delsystemer (Interfaces between CCS track-side and other subsystems).

Dersom det kommer tog med større akselavstand enn det som er vanlig i Norge kan bommen gå opp når toget er på planovergangen (C2-feltet). Dette vurderes til å være lite sannsynlig. Det vurderes også som svært lite sannsynlig at en bil vil kjøre inn i siden på et tog som passerer en planovergang.

Avstanden endres fra 18 til 21 meter i figur. Kravet formuleres også i tekst: C2-feltet skal være 21 meter. Nytt krav vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

2.1 R - pålitelighet

Høyere pålitelighet for tog med akselavstand over 18 meter.

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen endring.

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring.

2.4 S - sikkerhet

Marginalt sikrere med lendge på deteksjonsavsnitt på 21 meter.

2.5 L - levetid

Ingen endring

2.6 Ø - økonomi

Ubetydelig endring. Det vil ikke bygges nye anlegg av denne typen, så kravet vil kun gjelde ved store ombygninger.

2.7 K - kapasitet

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

ERA/ERTMS/033281 Interfaces between CCS track-side and other subsystems

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Kravendringen er en harmonisering for samtrafikk og må gjennomføres.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Utbygging

OK

4.3 Bane

OK, selv om teksten i feletet for Eksisterende krav over: "Dette vurderes til å være lite sannsynlig. Det vurderes også som svært lite sannsynlig at en bil vil kjøre inn i siden på et tog som passerer en planovergang" ikke virker så veldig vitenskapelig.

4.4 Teknologi

OK--Christopher Schive (diskusjon) 28. aug. 2014 kl. 10:33 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres