Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg: Justeringsregler likestrøm utløsningsfelt

1 Generelt

Her beskrives innjustering og kontroll av likestrøm utløsningsfelt.

Under arbeidet er det behov for:

  • Godkjent universalinstrument
  • Kortslutningsmagnet (0,5 Ω)
  • Vanlig småverktøy


2 Likestrøm utløsningsfelt

2.1 Innledende arbeid

Tabell 1: Innledende arbeid
Grenseverdi Måleskjema
1 Kontroller ballastmotstand RB
1.a Koble fra returkretsen ved å ta ut målepunkt. Mål sporspenningen UT og tilførselsstrømmen IT og regn ut ballastmotstanden RB. RB = UT / IT Rb > 35 Ω Pkt. 1
Dersom grenseverdi ikke er overholdt skal sporet undersøkes.

2.2 Justering

Figur 1: Justering av likestrøm utløsningsfelt

Tabell 2: Justering
Grenseverdi Måleskjema
1 Juster sporfeltet
1.a Juster tilførselsmotstanden RT slik at returstrømmen IR blir 80 – 90 mA. 70 - 110 mA Pkt. 2

2.3 Kontroll

Figur 2: Kontroll av likestrømsporfelt

Tabell 3: Justering
Grenseverdi Måleskjema
1 Kortslutt sporet nærmest tilførselsenden med motstand på

0,5 Ω.

1.a Kontroller at strømmen er lavere enn angitt grenseverdi. < 10 mA Pkt. 3
Dersom grenseverdi ikke er overholdt, skal tilførselsmotstand RT økes. Målingene skal i etterkant gjentas fra punkt 2.2. – 1.a
2 Fjern kortslutningen i sporet og kontroller sporkvaliteten.
2.a Kontroller at spenningen i returenden UR er lik spenningen i tilførselsenden UT. ± 0,2 V -
Dersom grenseverdi ikke er overholdt må sporfeltets eventuelle forbindere og overkast undersøkes.

3 Måleskjema

Måleskjema finnes her.