Signal/Vedlikehold/ATC

< Signal‎ | Vedlikehold(Omdirigert fra 552/10)


1 Omfang

Dette kapitlet beskriver funksjonskrav og utløsende krav for vedlikehold av ATC. Kapitlet omfatter følgende delsystemer/komponenter:

  • Balise
- Parallell
- Serie
  • Styring av parallellbalise
- Koder for parallellbalise
- Fiktive signaler
  • BC/ATCI for seriebalise

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold av ATC finnes her: Generiske arbeidsrutiner.

2 Balise

2.1 Generelt

TRV:07340

▶ a) Balise skal gi riktig kode til passerende tog og skift.

TRV:07341

b) Balise og balisekabel skal være uskadet.

TRV:07342

c) Balise skal være forsvarlig festet.

TRV:07343

d) Beskyttelsesslange for balisekabel skal være forsvarlig festet i henhold til installasjonsmanual, og være gravd ned riktig i kabelfritt profil.

TRV:07344

e) Kabel til balisekonnektor skal ikke være utsatt for strekkrefter.

TRV:07345

f) Skilt på KL-mast eller markeringsstolpe skal være i orden.

2.2 Parallellbalise

TRV:07346

a) Baliseplugger skal være fast skrudd.

2.3 Seriebalise

TRV:07347

a) Deksel over kontakt for programmering skal være fastskrudd.

3 Styring av parallellbalise

Parallellbaliser styres av lampestrøm i optiske signaler eller direkte av av fiktive signaler.

3.1 Koder for parallellbalise

TRV:07348

▶ a) Koder skal gi korrekt kode til styrte baliser.

TRV:07349

b) Lampestrøm gjennom koder skal minimum være 1,4 A ved nattspenning og maksimalt 2,1 A ved dagspenning.

TRV:07350

c) Koder skal ikke være utsatt for fukt.

TRV:07351

d) Koder skal ikke ha synlige skader.

3.2 Fiktivt signal for ATC

TRV:07352

a) Når fiktivt signal er aktivert skal strøm gjennom koder minimum være 1,4 A ved nattspenning og maksimalt 2,1 A ved dagspenning.

TRV:07353

b) Fiktivt signal for ATC skal oppfylle generelle krav til lyssignal gitt i Signal/Vedlikehold/Lyssignal.

4 BC/ATCI for seriebalise (SIEMENS/ATSS)

4.1 Balise Controller (BC)

TRV:07354

▶ a) BC skal sende korrekt telegram til styrte baliser.

TRV:07355

▶ b) Skap for BC skal vedlikeholds i henhold til krav for tekniske rom gitt i Signal/Vedlikehold/Annet teknisk utstyr.

TRV:07356

▶ c) Skjerm på kabel skal være jordet.

TRV:07357

▶ d) Alle bolter og skruer skal være tilskrudd.

Dette gjelder spesielt jordingstilkopling for TEBO-kort.

TRV:07358

▶ e) Alle kontakter skal gi god kontakt. 230 V skrukonnektor på FIBO skal være fastlimt.

4.2 ATC Interface (ATCI)

TRV:07359

▶ a) Alle kontakter skal være ordentlig tilskrudd, og uten antydning til irr o.l.

TRV:07360

▶ b) Kontroller lysdioder for inn- og utgangsspenning på strømforsyningsrammen for ATCI-computeren.

TRV:07361

c) Alt utstyr skal være merket og merking bør være riktig.

TRV:07362

▶ d) Vifte skal fungere og være fri for støv.

5 Vedlegg

Generiske arbeidsrutiner

Feilkoder