Signal/Kontroll/ATC

< Signal‎ | Kontroll(Omdirigert fra 553/10)


1 Kriterier for testkjøring / sluttkontroll

TRV:08330

Ved enkle endringer kan testkjøring utelates.


TRV:08331

Hvis testkjøring utelates er det nødvendig at sluttkontrollør signal S verifiserer ATC-installasjoner.

TRV:08332

Dersom planlagt/godkjent testkjøring utelates skal dette aksepteres av GFB-ansvarlig, i samråd med sluttkontrollør signal og/eller systemspesialist.

For å utføre en vurdering om testkjøring kan utelates kan tabellen nedenfor benyttes. Tabellen er veiledende, og angir type/omfang av endringer hvor testkjøring kan utelates. Ved flere endringer samtidig skal det i utgangspunktet gjennomføres testkjøring selv om endringene hver for seg er enkle.

Systemspesialist kan veilede i forhold til testbehov under prosjekteringsfasen.

Scenarier Testkjøring kan utelates
DATC FATC
Rep. baliser Ja Ja
Rasvarslingsanlegg Ja Ja
Flytting av ett optisk signal Ja Nei
Endring av målavstand på SVG Ja Nei
Endring av styring Ja Nei
Fjerning av baliser - en gruppe Ja Ja
Hastighetsendring Ja Ja

2 Vedlegg

Vedlegg a: ATC Prøveprotokoll parallellgrensesnitt (.docx)

Vedlegg b: ATC kryssingsbarriere tilleggsprotokoll parallellgrensesnitt (.docx)

Vedlegg c: Midlertidig hastighetsnedsettelse sjekkliste (.pdf)