553 2016 Endringsartikkel 1237

1 Endringsinformasjon

EndringsID 1237
Forslagsdato 21.10.2015
Forslagsstiller Christopher Schive
Klassifisering Nytt krav
Bok 553 Signal, kontroll
Kapittel 5a Kontrollhåndbok
Avsnitt Sjekklister
Forslagstekst Sikkerhetstilråding JB nr. 2015/08T

Mandag 3. november 2014 sporet godstog 5932 av i spor 1 på Eidsvoll stasjon fordi en sporveksel lå feil. Sporet hadde blitt gjenåpnet denne morgenen etter ombygging av stasjonsområdet. Spor og sikringsanlegg var kontrollert og godkjent, men i dette tilfellet hadde en misforståelse ført til at den fysiske kontrollen av sporvekselens posisjon ble utelatt.

Jernbaneverket har ikke etablert faste ordlyder i kommunikasjonen mellom ansvarlig sluttkontrollør og medhjelper.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Statens jernbanetilsyn å anbefale Jernbaneverket å vurdere å innføre faste ordlyder ved test og kontroll av sikkerhetskritiske funksjoner til sikringsanlegg.

Referansedokumenter

2015-07 Eidsvoll.pdf

2 Vurdering av endringen

Vi foreslår at følgende legges inn som nytt avsnitt 2.3 i Signal/Kontroll/Generelle krav:

2.1 Regler for kommunikasjon i forbindelse med kontroll av signalanlegg

a) Følgende begreper skal benyttes i forbindelse med kontroll av sporveksler:

  • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til høyre"
  • "Sporvekselen er (i kontroll) i stilling for kjøring til venstre"

b)Ved kontroll av lyssignaler skal signalbilder, som definert i Togframføringsforskriften, benyttes.

c) Et deteksjonsavsnitt (sporavsnitt) er enten "fritt" eller "belagt".

Begrunnelse: På denne måten får vi tatt inn det mest vesentlige fra sikkerhetstilrådningen fra SHT vedrørende kommunikasjon.

Dersom det viser seg å være behov for flere kommunikasjonsregler kan det vurderes at dette senere utvides til et eget vedlegg.

2.2 R - pålitelighet

Ingen endring

2.3 A - tilgjengelighet

Ingen endring

2.4 M - vedlikeholdbarhet

Ingen endring

2.5 S - sikkerhet

Noe lavere risiko for misforståelser

2.6 L - levetid

Ingen endring

2.7 Ø - økonomi

Ingen endring

2.8 K - kapasitet

Ingen endring

2.9 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Sikkerhetstilråding fra SHT (lenke)

2.10 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Som et første skritt for å lage bestemmelser for kommunikasjon i forbindelse med kontrollvirksomhet i signalanlegg tas disse formuleringene inn i regler for kontroll.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

OK

4.2 Prosjekter

OK

4.3 Infrastruktureier

OK

4.4 Teknologi

OK

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --