560 2019 Endringsartikkel 2255

1 Endringsinformasjon

EndringsID 2255
Forslagsdato 04.02.2019
Forslagsstiller Arne
Klassifisering Nytt krav
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 10.Informasjonssystemer
Avsnitt 4.3.1 Generelt
Forslagstekst Initiert av "teknisk design base" Inter-City / Utbygging :


Eksisterend læreboktekst fjernes:

Høyttaleranlegg for publikumsinformasjon forutsettes ikke benyttet i forbindelse med brannvarsling, hvor det stilles krav i henhold til standarden EN 54 Brannalarmanlegg.


Ny tekst under 4.3.1 Generelt -->

Vurdering : På stasjonsområder som etter prosjektering og risikovurdering blir plassert i kategori som krever EN-54 godkjenning (EVAC Certified Emergency Voice Alarm) skal det vurderes om høyttaleranlegg som normalt er i drift for publikumsinformasjon kan kombineres med høyttalerfunksjonen i brannalarmanlegg.

Stasjoner og plattformer prosjektert i tunnel vil typisk kreve EN-54 godkjente anlegg.

Der høyttaleranlegg for brannvarsling eller evakuering kan kombineres med generell publikumsinformasjon forutsettes det at utrop i anlegget kan tildeles prioritet.
Referansedokumenter

2 Vurdering av endringen

4.3 Høyttaleranlegg

Inneholder en generell læreboktekst som viser til at Bane NOR normalt ikke kombinerer høyttaleranlegg for brannvarsling med høyttaleranlegg for kundeinformasjon på stasjonsområder.

Ny teknologi med IP baserte PA anlegg muliggjør ruting og prioritering av tekst til tale filer som kan sendes over et felles høyttalersystem. EN-54.16

Legger til et vurderingskrav for felles høyttalerløsning gjeldende for stasjoner i kategori som prosjekterer brannvarslingsanlegg etter NS-EN 54-1:2011 standard.

2.1 R - pålitelighet

Ingen påvirkning

2.2 A - tilgjengelighet

Ingen påvirkning

2.3 M - vedlikeholdbarhet

Ingen påvirkning

2.4 S - sikkerhet

Ingen påvirkning

2.5 L - levetid og kapasitet

Ingen påvirkning

2.6 Ø - økonomi

Et kombinert høyttaleranlegg kan gi økonomiske gevinster

2.7 K - klima og miljø

Ingen påvirkning

2.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

2.9 Høringskommentarer

3 Innstilling fra fagansvarlig

Endring av læreboktekst og nytt vurderingskrav ansees som hensiktsmessig.

4 Behandling i godkjenningsrådet

4.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 13:48 (CEST)

4.2 Prosjekter

OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2019 kl. 15:05 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 10:36 (CEST)

4.3 Infrastruktureier

OK --Nerbre (diskusjon) 3. sep. 2019 kl. 13:56 (CEST)

4.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 4. sep. 2019 kl. 16:10 (CEST)

4.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

-- Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart! --