560 2021 Endringsartikkel 3076

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3076
Forslagsdato 24.08.2021
Forslagsstiller Jan Gjeraldstveit / Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 560 Tele, prosjektering og bygging
Kapittel 7.Kabelanlegg
Avsnitt TRV:001205 - 3.2.3 Dimensjonering av rør og fiberkabel i tunnel
Forslagstekst Eksisterende tekst i gjeldende utgave 08.2021 :

TRV:01205

a) I tunneler skal det benyttes hvite PN 12 rør uten fargestoffer med brannhemmende kappe og ytre diameter på 40 mm.

{{læreboktekst Trekkerør med «brannhemmende egenskaper» gjelder ved åpen forlegning ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende tunnelinfrastruktur. Felles Elektro under avsnitt 2.6 Kabler i tunneler er gjeldende føringer for vurdering av materialvalg, kabeltyper ,føringsvei mhp sikkerhet og brannforløp i tunnel. }}


Ved "åpen forlegning" i tunnel som oppgraderer kabelinfrastrukturen er det ikke nødvendig å spesifisere spesielle trekkerør mhp brannegenskaper ut over det som er listet i Felles-elektro.


Ny forslagstekst :

".. I tunneler skal det benyttes varerør med diameter på minimum 40 mm.

{{læreboktekst Trekkerør som benyttes i tunneler ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende tunnelinfrastruktur følger retningslinjer fra Felles Elektro under avsnitt 2.6 Kabler i tunneler. Det er felles føringer for vurdering av materialvalg, kabeltyper ,føringsvei mhp sikkerhet og brannforløp i tunnel. }

Referansedokumenter Dispensasjonssøknad  : #560-002064

2 Systemdefinisjon

3 Vurdering av endringen

3.1 R - pålitelighet

Kabelanleggets pålitelighet påvirkers ikke av at trekkerør uten brannhemmende egenskaper benyttes.

3.2 A - tilgjengelighet

Kabelanlegg med trekkerør uten brannhemmende egenskaper benyttet ved "åpen" forlegning vil ikke ha andre tilgjengelighetsberegninger for transmisjonsanlegget.

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Ved å benytte "standard" rørsystemer vil endringen påvirke vedlikeholdbarheten positivt ved at denne rørtypen er lagervare i Bane NOR og hos produsenter.

3.4 S - sikkerhet

Sikkerheten i jernbanetunneler påvirkes ikke negativt ved bruk av andre typer trekkerør. Sikkerheten er ivaretatt ved at kabelanleggets fiberstruktur bygges med redundans og mating fra to ender av tunnel.

3.5 L - levetid og kapasitet

Levetid og kapasitet påvirkes ikke av kravendringen

3.6 Ø - økonomi

Økonomi påvirkes positivt av endringen. Det blir færre typer spesial-trekkrør på rammeavtale.

3.7 K - klima og miljø

Klima og miljø påvirkes ikke av kravendringen

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

Endringsforslaget blir en del av totalrevisjon til kap.7 Kabelanlegg ( - ref. Endringsartikkel #2963 )

3.9 Høringskommentarer

Mail dialog med kontraktsforvaltere for avtale med GN-plast og leder for nettverksinfrastruktur - kravhistorikk og kommentarer fra 2017 https://trv.banenor.no/w/images/3/36/Intern_h%C3%B8ring_endringsforslag_3076_hvite_trekker%C3%B8r_tunnel_KV_IKT.pdf

4 Innstilling fra fagansvarlig

  1. Kravet om "brannhemmende kappe" eller "brannhemmende egenskaper" er ikke i samsvarende med krav fra felles Elektro for andre kabeltyper brukt i åpen forlegning i tunnel-
  2. Det er ikke avdekket større driftsfordeler ved bruk av denne rørtypen (rammeavtale K.011364 med GN-plast )
  3. Kost/nytte vurdering : rørtypen hverken forsinker brannutvikling eller bidrar med vesentlig forsinkelse av et branntilløp. Dette fører til at endringer i tilgjengelighetstall til transmisjonssystemet ved bruk av "brannhemmende" rør er marginale
  4. Fibernettet bygges med redundans og alternativ ruting implementeres for å tilfredsstille gjeldende tilgjengelighetstall i kabelanlegget.
  5. Ved feilretting på kabelinfrastruktur er vanlig trekkerør lagervare - trekkerør i "brannhemmende" utførelse har lang leveringstid.


Fagansvarlig Tele innstiller på følgende endring:


3.2.3 Dimensjonering av rør og fiberkabel i tunnel

TRV:01205

a) Ved åpen forlegning: I tunneler skal det benyttes trekkerør/varerør for kabler til ekomnett.

  1. Utførelse: Ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende tunnelinfrastruktur skal føringer fra Felles Elektro under avsnitt 2.6 Kabler i tunneler benyttes for vurdering av materialvalg, kabeltyper, føringsvei mhp sikkerhet og brannforløp i tunnel.
Ved bygging og prosjektering av nye tunneler vil kabel for ekomnett normalt forlegges beskyttet i betongkanal.

Gjeldende spesifikasjoner for trekkerør er også listet i Felles Elektro kravID TRV:00484

Øvrige føringer for kabelinfrastruktur i TSI SRT med tilhørende veileder er også retningsgivende ved rehabilitering av kabelelanlegg i tunneler.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

ok--Erik Borgersen (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 09:18 (CEST)

5.2 Prosjekter

OK --Nerbre 26. aug. 2021 kl. 22:16 (CEST) ok--Magheg (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 12:15 (CEST) OK--Jse (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 23:12 (CEST)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 2. sep. 2021 kl. 21:46 (CEST)

5.4 Teknologi

OK --Christopher Schive (diskusjon) 3. sep. 2021 kl. 07:42 (CEST)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres