562 2022 Endringsartikkel 3462

1 Endringsinformasjon

EndringsID 3462
Forslagsdato 07.11.2022
Forslagsstiller Arne Aas
Klassifisering Kravendring
Bok 562 Tele, vedlikehold
Kapittel 8 Telefon- og KV-IKT systemer for togframføring
Avsnitt 3.Samtaleopptaker
Forslagstekst Den generiske vedlikeholdsrutinen TE_VOL_00001 er fjernet fra https://trv.banenor.no/portaler/!ga/doku.php?id=te:te_tele


Gjeldende krav for avsnittet "3.Samtalelogger .." 11.2022

TRV:07564

Vedlikeholdsrutiner for samtaleopptaker: Feil avdekket på samtaleopptaker/voicelogger skal rapporteres i forbindelse med generisk arbeidsrutine. (TE-VLO-0000-01)

TRV:07565

Vedlikeholdsaktivitet : Øvrige rutiner for vedlikehold bør utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger så dette tilfredsstiller Bane NOR's RAM krav for tjenesten.

Forslag å fjerne TRV:07564 siden den Generiske vedlikeholdsrutinen er fjernet. KravID TRV:07565 bør oppdateres med henvisning til at leverandørens vedlikeholdsrutiner til selve opptaksutstyret skal følges.


Forslag til ny tekst og fjerning av kravID TRV:07564

Oppdatere kravID TRV:07565

Vedlikeholdsaktivitet : Vedlikeholdsrutiner skal utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger så dette tilfredsstiller Bane NOR's RAM krav for tjenesten.

Referansedokumenter

2 Systemdefinisjon

Vedlikehold av nettverkselementer som inngår i GSM-R kjernenett har fuksjoner som automatisk avdekker om tjenesteproduksjonen påvirkes.

Sentral for døgnkontinuerlig driftsovervåkning (NOS=Network-Operation-Center) vil alarmeres ved funksjonsfeil på samtalelogger.

I likhet med øvrige elementer i GSM-R kjernenett har disse enhetene selvovervåkning og ikke behov for separate generiske arbeidsrutiner.

3 Vurdering av endringen

Fjerning av kravet om egen generisk arbeidsrutine for samtalelogger endrer ikke eksisterende vedlikeholdsrutiner for GSM-R kjernenett elementer.

3.1 R - pålitelighet

Endringen påvirker ikke påliteligheten til samtaleloggersystemet

3.2 A - tilgjengelighet

Endringen påvirker ikke tilgjengeligheten til samtaleloggersystemet

3.3 M - vedlikeholdbarhet

Endringen viderefører eksisterende vedlikeholdsrutiner for samtalelogger selv om generisk arbeidsrutine er fjernet

3.4 S - sikkerhet

Endringen påvirker ikke sikkerhetsrelaterte elementer

3.5 L - levetid og kapasitet

Endringen påvirker ikke levetid og kapasitet

3.6 Ø - økonomi

Fjerning av unødvendige generisker arbeidsrutiner har en kostnadsreduserende effekt for vedlikehold av GSM-R kjernenettelementer.

3.7 K - klima og miljø

Endringen påvirker ikke klima- og miljøfaktorer

3.8 Oversikt over dokumenter som er relevante for vurderingen av endringen

https://banenor.sharepoint.com/teams/DT_Nettverksinfrastruktur/Shared%20Documents/Gjennomgang%20av%20generiske%20rutiner.pdf

3.9 Høringskommentarer

En høringsrunde i IKT organisasjonen er ansett som unødvendig.

Kravendring i TRV er som følge av fjerning av generisk arbeidsrutine som allerede er vurdert i organisasjonen.

4 Innstilling fra fagansvarlig

I likhet med øvrige elementer i GSM-R kjernenett har disse enhetene selvovervåkning og ikke behov for separate tids-sykliske generiske vedlikeholdsrutiner.

Hvis det er feil på tjenesten som tilbyr samtaleopptak så påvirket ikke dette avvikling av togtrafikken.

Ref. ORV --> https://orv.banenor.no/orv/doku.php?id=kommunikasjonssystem:handtering_ved_feil_pa_togradioinfrastruktur&s[]=samtaleopptak

pkt. 12 GSM-R Samtaleopptak - Ute av drift (type feil) Ingen (reserveløsning) Trafikk kan avvikles som normalt. (Tiltak og konsekvenser for trafikkavviklingen) Høy feilrettingsprioritet hos NOS. (kommentar i listen)


Fagansvarlig innstiller på følgende endring :

Fjerning av kravID TRV:07564 og TRV:07575 - kravene har ikke lenger gjeldende henvisninger til generiske vedlikeholdsrutiner.


Oppdatere kravID TRV:07565

Vedlikeholdsaktivitet: Vedlikeholdsrutiner skal utføres i henhold til utstyrsleverandørens anbefalinger, så dette tilfredsstiller Bane NORs RAM krav for tjenesten.

5 Behandling i godkjenningsrådet

5.1 Trafikk

--Mjr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 16:33 (CET)

5.2 Prosjekter

ok--Magheg (diskusjon) 27. jan. 2023 kl. 14:19 (CET) ok --Nerbre (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 10:26 (CET) OK--Jse (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 00:21 (CET)

5.3 Infrastruktureier

ok--Tbr (diskusjon) 30. jan. 2023 kl. 18:17 (CET)

5.4 Teknologi

ok --Christopher Schive (diskusjon) 31. jan. 2023 kl. 06:47 (CET)

5.5 Konklusjon

Endringen gjennomføres

Hjelpetekst: Husk å endre kategori til \"Endringsartikler til godkjenning\" når forslaget er klart!