Banestrømforsyning/Vedlikehold/Liner

1 Omfang

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av liner i Bane NORs banestrømforsyning.

Liner finnes normalt som gitt i Tabell 1.

Tabell 1: Liner i banestrømforsyningen

2 Generelt

TRV:03941

a) Det bør ikke være løse eller slitte kordeller.

  1. Bendslinger og lignende bør ikke gjøre skade på linen.

Se for øvrig Banestrømforsyning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav for krav til linjebefaring.