Definisjon:Arbeidsområde

Togspor eller strekning som i sin helhet kan disponeres for arbeid.