Definisjon:Automatisk Tog Kontroll (ATC), FATC

Fullt utrustet ATC. Den overførte signalinformasjon inneholder opplysning om tillatt hastighet.