Definisjon:Avgreiningspunkt

Elektrisk knutepunkt med tre eller flere linjer uten 15 kV koblingsanlegg.