Definisjon:Balise, A-balise

Balisen gir hastighetsinformasjon, tak- og/eller målhastighet.