Definisjon:Balise, B-balise

Balisen gir avstandsinformasjon og/eller fungerer som retningsbestemmende.