Definisjon:Balise, C-balise

Balisen gir avstand og fall/stigningsinformasjon.