Definisjon:Ballastskulder

Den del av et ballastprofil som ligger utenfor svilleendene.