Definisjon:Banestrøm

Den elektriske strøm som brukes til elektrisk fremdrift av tog og oppvarming av rullende materiell.