Definisjon:Beskyttelsesgjerde

Stengsel i godkjent utførelse for å hindre adgang til spenningsførende deler.